Werken met informatie

Privacy en informatieveiligheid: een taxonomie

 

Een belangrijke bijdrage over de onderwerpen van privacy en het gebruiken en delen van informatie komt van Daniel Solove, professor Rechten bij de George Washington University Law School. In zijn “A Taxonomy of Privacy” uit 2006 komt hij met een taxonomie die helderheid biedt over de verschillende manieren waarop inbreuk op privacy mensen kan schaden.

Op deze website wordt de taxonomie van Solove gebruikt om te informeren over verschillende deelonderwerpen binnen het debat over privacy en informatieveiligheid.

Burgers worden door het bezit van privacy beschermd tegen een cluster van schadelijke activiteiten. De taxonomie van Solove beschrijft en classificeert deze activiteiten.  De verschillende elementen van de taxonomie zijn als familie: ze zijn niet precies hetzelfde, maar zijn op verschillende manieren aan elkaar gerelateerd. Zie het artikel over de taxonomie van Solove voor meer uitleg.

De taxonomie ziet er als volgt uit:

  1. Informatieverzameling: Surveillance, Ondervraging
  2. Informatieverwerking: Aggregatie, Identificatie, Onveiligheid, Secundair gebruik, Uitsluiting
  3. Informatieverspreiding: Schending van vertrouwelijkheid, Openbaarmaking, Onthulling, Verhoogde toegankelijkheid, Chantage, Toe-eigening, Verdraaiing
  4. Invasie: Indringing, Inmenging in besluitvorming

 

Klik hieronder op de vier elementen om meer te lezen over de verschillende activiteiten, casussen en relevante berichten.

Informatieverzameling

Informatieverwerking

Informatieverspreiding

Invasie