Informatieverspreiding

 

Informatieverspreiding

Informatieverspreiding1: Verspreiding van informatie door schending van vertrouwelijkheid, openbaarmaking, onthulling, verhoogde toegankelijkheid, chantage, toe-eigening of verdraaiing.

Schending van vertrouwelijkheid

Wanneer vertrouwelijke informatie wordt gedeeld met derden kan dit schade berokkenen. Niet in de minste plaats is er de vertrouwensbreuk in een bijzondere relatie tussen partijen.

Openbaarmaking

Het openbaar maken van persoonlijke informatie leidt tot reputatieschade. Het vermijden van de openbaarmaking van persoonlijke zaken is één van de vormen van privacy waar ieder mens baat bij heeft.

Onthulling

Er zijn bepaalde zaken die we liever in de privésfeer houden en die we vanuit socialisatie voor anderen verbergen. “Primaire aspecten als naaktheid, seks, lichaamsfuncties, rouw, leed, verwonding en trauma zijn fysiek, instinctueel en noodzakelijk’’1. Het onthullen van dergelijke fysieke of emotionele eigenschappen van een persoon schaadt zijn of haar privacy.

Verhoogde toegankelijkheid

Een verhoogde toegankelijkheid van informatie betekent dat gegevens eenvoudiger te vinden zijn dan voorheen zo was en/of nodig is. In een zaak van de Amerikaanse Justitie tegenover de Reporters Committee for Freedom of the Press stelde de rechtbank dat er een groot verschil is tussen publieke zaken die gevonden zouden kunnen worden na een ijverige zoektocht in rechtbankgegevens, gemeentelijke administratie en lokale politiebureaus door het land heen enerzijds en het bestaan van een gedigitaliseerde samenvatting bestaande op één enkele plek van informatie anderzijds.

Chantage

De dreiging persoonlijke informatie te onthullen als een individu niet aan de eisen van de chanteur zal voldoen. Dit creëert een machtsrelatie waarbij één persoon een ander domineert. Niet het onthullen van de informatie is de grootste dreiging, maar de controle die de chanterende persoon over de ander uitoefent. Chantage verschilt van openbaarmaking, onthulling en schending van vertrouwelijkheid omdat het de dreiging van onthulling en niet de daadwerkelijke onthulling betreft.

Toe-eigening

Gelijkend aan onthulling en verdraaiing gaat het bij toe-eigening om de manier waarop een individu zich wil presenteren aan de maatschappij. Anderen kunnen besluiten iemands identiteit of persoonlijkheid te gebruiken voor zijn of haar eigen doeleinden, waar de persoon schade van kan ondervinden.

Verdraaiing

Door het manipuleren van de manier waarop een persoon wordt gezien en beoordeeld door anderen kan er een verkeerd beeld van iemand worden neergezet. Deels bestaan hier reeds wetten over, zoals de verboden op laster en smaad. Verdraaiing verschilt van onthulling omdat verdraaide informatie niet klopt en daarmee misleidend is.

 

1Solove D. (2006). A taxonomy of privacy. University of Pennsylvania Law Review, vol. 154, pp. 478-560.

Berichten met de tag 'Schending van vertrouwelijkheid'

Berichten met de tag 'Openbaarmaking'

Berichten met de tag 'Onthulling'

Berichten met de tag 'Verhoogde toegankelijkheid'

Berichten met de tag 'Chantage'

Berichten met de tag 'Toe-eigening'

Berichten met de tag 'Verdraaiing'