Informatieverwerking

Informatieverwerking

Informatieverwerking1: de manier waarop informatie wordt opgeslagen, bewerkt en gebruikt. Problematische activiteiten zijn aggregatie, identificatie, onveiligheid van data, secundair gebruik en uitsluiting.

Aggregatie

Het bij elkaar verzamelen van informatie over een persoon, waardoor er een meer compleet beeld ontstaat over iemand. Het gevaar hiervan is dat de aggregatie van data nieuwe informatie oplevert over een persoon die niet kon voorzien dat deze informatie over hem of haar bekend zou worden.

Identificatie

Identificatie gaat een stapje verder dan aggregatie, gezien niet alleen informatie wordt samengevoegd maar deze ook wordt gekoppeld aan iemands identiteit. Een groot nadeel hiervan is dat mensen hun waardigheid wordt geschaad door hen te reduceren tot een set van eigenschappen en kenmerken. Daarnaast kan iemand door identificatie minder anoniem blijven, waardoor zij kans lopen te worden beoordeeld op wie zij zijn en zij daardoor niet volledig vrij en zonder represailles kunnen stemmen, spreken en associëren met anderen.

Onveiligheid

Het gaat bij onveiligheid niet over huidige benadeling op privacyvlak, maar over nalatigheid die kan leiden tot potentiële toekomstige benadeling. Het recht op privacy houdt hierbij ook het ‘individuele belang de openbaring van persoonlijke zaken te voorkomen’ in.

Secundair gebruik

Het gebruik van data voor een doel dat niet gerelateerd is aan het gebruik waarvoor de persoon in eerste instantie toestemming heeft gegeven. Dit kan een gevoel van machteloosheid en kwetsbaarheid doen ontstaan, gelijkend aan de onveilige omgang met data.

Uitsluiting

Bij uitsluiting kunnen burgers niet participeren in het gebruik van hun persoonlijke data, omdat zij niet geïnformeerd worden over hoe hun data wordt gebruikt en zij geen mogelijkheid hebben tot inspraak. Hierdoor kunnen overheden en andere instanties die documentatie bewaren over individuen minder goed verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties.

 

1Solove D. (2006). A taxonomy of privacy. University of Pennsylvania Law Review, vol. 154, pp. 478-560.

Berichten met de tag 'Aggregatie'

Berichten met de tag 'Identificatie'

Berichten met de tag 'Onveiligheid'

Berichten met de tag 'Secundair gebruik'

Berichten met de tag 'Uitsluiting'