Participatie kind in rolstoel

Wat beweegt jou?

Bewegen is essentieel voor opgroeiende kinderen met een beperking. Het ondersteunen van kinderen met beperkingen, met als doel participatie in reguliere beweegactiviteiten verbeteren, is een belangrijke taak voor kinderfysiotherapeuten. Zij missen echter handvatten om tot juiste gedragsmatige interventies te komen, passend bij het kind, gezinssysteem en de context. Het doel van dit project is dan ook om toolboxen te ontwikkelen voor kinderfysiotherapeuten die zij kunnen inzetten bij kinderen met beperkingen en hun ouders, en voor de samenwerking met buurtsportcoaches.

Zie verder