Hoeveel Beweeg Jij?!
Hoeveel Beweeg Jij?!

Hoeveel Beweeg Jij?!

Bewegen is essentieel voor alle kinderen, zowel kinderen die zich normaal ontwikkelen als voor kinderen met beperkingen. Kinderfysiotherapeuten ondersteunen kinderen met problemen in het bewegen met als doel participatie in dagelijkse beweegactiviteiten te verbeteren. Zij kunnen op dit moment het beweegniveau van kinderen (met en zonder beperking) niet goed meten.

Daarom wordt het onderzoeksproject Hoeveel Beweeg jij?! uitgevoerd.

Het project is in janauri 2021 van start gegaan.

Doel van het project:
Hoofddoel van dit onderzoek is het in staat stellen van kinderfysiotherapeuten (middels co-design) om bewegen van kinderen (met en zonder beperkingen) objectief te monitoren binnen de dagelijkse praktijk.

Verwachte resultaten
Een valide activiteitenmonitor voor kinderen met en zonder beperking.
Een webapplicatie zodat informatie uit de activiteitenmonitor toegankelijk en praktisch bruikbaar is voor kinderfysiotherapeuten, kinderen en ouders.
Overzicht van facilitators en barrières voor gebruik van activiteitenmonitoring binnen de kinderfysiotherapie.
Praktische tools (zoals scholing en instructiemateriaal) om barrières voor gebruik te verhelpen.

Binnen dit project werken we middels co-design met ontwerpers, onderzoekers en belangrijke stakeholders (zoals kinderfysiotherapeuten, kinderen, ouders) samen. We starten met kwalitatief onderzoek middels interviews en context mapping. Daarna ontwikkelen we de webapplicatie en praktische tools middels co-creatiesessies en designsprints, waarbij nauw wordt samengewerkt met diverse proeftuinen. Aan het einde voeren we een feasibilitystudie uit.

In het project werken we samen met 20 kinderfysiotherapiepraktijken. Daarnaast zijn ook een aantal ziekenhuizen: het UMC Utrecht, het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie en het Sint Antonius Ziekenhuis, de revalidatiecentra  De Hoogstraat Revalidatie en Stichting Jan van Rijn Kinderfysiotherapie, de Stichting Fitkids en de beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging Kinderfysiotherapie NVFK en Stichting Keurmerk Fysiotherapie betrokken.

 

Alle informatie over het onderzoek vindt u in de projectaanvraag:

Hoeveelbeweegjij projectaanvraag

Hoeveel Beweeg jij NIEUWSBRIEF april 2021

Wil je deze Nieuwsbief Hoeveel Beweeg jij? ontvangen, meld je dan hier aan.