Domeinbeschrijvingen

Domeinbeschrijvingen

Om de verschillen en overeenkomsten in de verschillende contexten beter te begrijpen is voorafgaand aan de deelproject 3
eerst een beknopte verkenning gedaan van de domeinen waarin het vierjarige RAAK-PRO onderzoek
plaatsvindt. In dit rapport brengen we enkele kenmerken van de verschillende domeinen binnen het werkveld (semi) gedwongen kader in kaart.

Bijlagen