Gespreksfragmenten professional-cliënt werkalliantie

Gespreksfragmenten professional-cliënt werkalliantie

De filmpjes hieronder bevatten korte gespreksfragmenten van een reclasseringswerker met een cliënt. De filmpjes zijn illustratiemateriaal bij het boek Praktische Wijsheid in het Reclasseringswerk. De reclasseringswerker laat in ieder fragment zien hoe de interactie kan verlopen bij gebruik van verschillende combinaties van kenmerken van de werkalliantie. In totaal zijn er negen filmpjes.

Casus 1 Advies Vincent versie A

Casus 1 Advies Vincent versie B

Casus 2 Lopend toezicht Richard Versie A

Casus 2 Lopend toezicht Richard Versie B

Casus 3 Werkstraf Mario Versie A

Casus 3 Werkstraf Mario Versie B

Casus 4 Lopend Toezicht Mark Versie A (één versie)

Casus 5 Startend Toezicht Robbert Versie A

Casus 5 Startend Toezicht Robbert Versie B