HU ZIEN: Zorgonderwijs met Impact, samen met ons Expertise Netwerk.
Wij willen leren, onderzoeken en implementeren in en mét de beroepspraktijk, zodat wij samen zorgprojecten die bijdragen aan de verbetering van zorg en welzijn initiëren, creëren en implementeren .

HU – Innovatie door verbinden van onderwijs, onderzoek en praktijk

Leren met impact als onderdeel van het curriculum. Door de lerende verbinding te laten leggen tussen de impact op zichzelf, de omgeving en leeruitkomsten, krijgt de impact waarde in het curriculum.

HU – een University of Applied Sciences

Initiëren

Creëren

Implementeren