Afasieconferentie Zeist

Afasieconferentie Zeist

 Dit jaar vond de Afasieconferentie plaats in Zeist. Er werden weer veel interessante presentaties en posterpresentaties gegeven. O.a. over de invloed van muziek op onze taal en spraak, de eerste uitkomsten van Con-tAct en het interessante promotie-onderzoek van Mariëlle Olthof. Wij gaven een posterpresentatie over de implementatie van communicatie partner trainingen in verschillende zorginstellingen.

Door de verhalen van zorgprofessionals te plotten onder kennis & vaardigheden, kansen, of motivatie, kunnen we interventie strategieën formuleren die zorgprofessionals helpen om communicatie technieken en –hulpmiddelen blijvend te gebruiken. In november gaan we met managers, teamleiders, artsen en communicatie coaches bespreken welke knelpunten en faciliterende factoren werden gevonden in hun zorginstelling. Zij gaan bepalen welke factoren prioriteit hebben. Wij helpen hen om te bedenken welke interventie strategieën het beste werken om die factoren te versterken of juist te verminderen.