CommuniCare

Zorg voor communicatie in de trialoog patiënt, naasten en professional

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van wat iemand anders zegt. Dit heeft een grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en zijn naasten. Het levert ook ingewikkelde situaties op in de communicatie met zorgprofessionals. Het doel van het onderzoeksproject CommuniCare is om de communicatie tussen personen met afasie, naasten en zorgprofessionals te verbeteren.

BAS Clinical Symposium 2019

BAS Clinical Symposium 2019

Op 9 en 10 september hebben Maren van Rijssen en Marloes Veldkamp het BAS Clinical Symposium in Norwich bezocht. Maren gaf daar een ‘Lightning Talk’ over Communicare. De British Aphasiology Society organiseert dit symposium, dat onderzoekers en therapeuten verbindt. Belangrijke thema’s waren het betrekken van mensen met afasie en hun naasten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, communicatiepartnertraining en het leven met afasie. Steeds vaker worden mensen met afasie en hun partners gevraagd om mede de richting van uit te voeren...

Implementatie van CommuniCare in zorginstellingen

Implementatie van CommuniCare in zorginstellingen

De zomervakantie is voorbij en we gaan weer als een sneltrein. In de stuurgroep vergadering van afgelopen maandag hebben we besproken wat ons onderzoeksproject tot nu toe heeft opgeleverd. We hebben cursussen aan zorgprofessionals gegeven in acht verschillende zorginstellingen. We...

CommuniCare Nieuwsbrief 4

CommuniCare Nieuwsbrief 4

In deze nieuwsbrief: Even voorstellen De interventie CommuniCare voor zorgprofessionals De interventie CommuniCare voor naasten Interviews met mensen met afasie Ontwikkeling E- Learning voor zorgprofessionals Research Update Meeting van de British Aphasiology Society (BAS) Agenda CommuniCare Nieuwsbrief 4 juni...

Bezoek aan Engeland

Bezoek aan Engeland

Op 6 juni vond de Research Update Meeting van de British Aphasiology Society (BAS) plaats. Onderzoekers vanuit verschillende universiteiten en hogescholen kwamen bij elkaar op de campus van Reading om hun onderzoek op het gebied van afasie aan elkaar te...

De interventie CommuniCare helpt naasten van mensen met afasie om ondersteuning te vinden

De interventie CommuniCare helpt naasten van mensen met afasie om ondersteuning te vinden

Naasten van mensen die getroffen worden door NAH zijn vaak een belangrijke schakel in de revalidatie: zij geven informatie over de revalidant, ondersteunen de persoon met afasie en houden het thuisfront draaiende. De afasie heeft ook een enorme impact op...

De interventie CommuniCare helpt zorgverleners en mantelzorgers communiceren met mensen met afasie

De interventie CommuniCare helpt zorgverleners en mantelzorgers communiceren met mensen met afasie

Van alle mensen die getroffen worden door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) houdt 1/3 daar een afasie aan over. Iemand met afasie heeft moeite met het spreken en begrijpen van taal, waardoor communiceren vaak lastig is. Het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht en partners ontwikkelden een scholing voor zorgverleners, die hen helpt de consequenties van communicatieproblemen met mensen met afasie zoveel mogelijk te beperken. Ook werd een digitaal informatiepunt voor de naasten ontwikkeld, om hen te voorzien van informatie over afasie,...