CommuniCare

Zorg voor communicatie in de trialoog patiënt, naasten en professional

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van wat iemand anders zegt. Dit heeft een grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en zijn naasten. Het levert ook ingewikkelde situaties op in de communicatie met zorgprofessionals. Het doel van het onderzoeksproject CommuniCare is om de communicatie tussen personen met afasie, naasten en zorgprofessionals te verbeteren.

CommuniCare Nieuwsbrief 4

CommuniCare Nieuwsbrief 4

In deze nieuwsbrief: Even voorstellen De interventie CommuniCare voor zorgprofessionals De interventie CommuniCare voor naasten Interviews met mensen met afasie Ontwikkeling E- Learning voor zorgprofessionals Research Update Meeting van de British Aphasiology Society (BAS) Agenda CommuniCare Nieuwsbrief 4 juni...

Bezoek aan Engeland

Bezoek aan Engeland

Op 6 juni vond de Research Update Meeting van de British Aphasiology Society (BAS) plaats. Onderzoekers vanuit verschillende universiteiten en hogescholen kwamen bij elkaar op de campus van Reading om hun onderzoek op het gebied van afasie aan elkaar te...

De interventie CommuniCare helpt naasten van mensen met afasie om ondersteuning te vinden

De interventie CommuniCare helpt naasten van mensen met afasie om ondersteuning te vinden

Naasten van mensen die getroffen worden door NAH zijn vaak een belangrijke schakel in de revalidatie: zij geven informatie over de revalidant, ondersteunen de persoon met afasie en houden het thuisfront draaiende. De afasie heeft ook een enorme impact op...

De interventie CommuniCare helpt zorgverleners en mantelzorgers communiceren met mensen met afasie

De interventie CommuniCare helpt zorgverleners en mantelzorgers communiceren met mensen met afasie

Van alle mensen die getroffen worden door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) houdt 1/3 daar een afasie aan over. Iemand met afasie heeft moeite met het spreken en begrijpen van taal, waardoor communiceren vaak lastig is. Het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool...

CommuniCare Nieuwsbrief 3

CommuniCare Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3 van maart 2019 is verschenen. In deze nieuwsbrief Even voorstellen Els Bryon. Verbeteringen in zorginstellingen en onderwijs. De ontwikkeling van de interventie. Wat zijn de plannen voor komend jaar? Klik hier om hem te...

Mensen met afasie betrekken in wetenschappelijk onderzoek

Mensen met afasie betrekken in wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers ervaren steeds vaker hoe belangrijk het is om patiënten en cliënten te betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van een interventie. Helaas leiden communicatie problemen er vaak toe dat mensen met afasie niet- of minder betrokken worden in wetenschappelijk onderzoek. Het invullen van vragenlijsten, het afnemen van interviews, het uitvoeren van focusgroep gesprekken en het evalueren van een behandeling wordt allemaal (extra) bemoeilijkt als de communicatie met de patiënt of cliënt moeizaam verloopt. Ook wij zijn ons ervan bewust dat het...