CommuniCare

Zorg voor communicatie in de trialoog patiënt, naasten en professional

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van wat iemand anders zegt. Dit heeft een grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en zijn naasten. Het levert ook ingewikkelde situaties op in de communicatie met zorgprofessionals. Het doel van het onderzoeksproject CommuniCare is om de communicatie tussen personen met afasie, naasten en zorgprofessionals te verbeteren.

De interventie CommuniCare helpt zorgverleners communiceren met mensen met afasie

De interventie CommuniCare helpt zorgverleners communiceren met mensen met afasie

Van alle mensen die getroffen worden door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) houdt 1/3 daar een afasie aan over. Iemand met afasie heeft moeite met het spreken en begrijpen van taal, waardoor communiceren vaak lastig is. Het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht ontwikkelde een scholing voor zorgverleners, die hen helpt de consequenties van communicatieproblemen met mensen met afasie zoveel mogelijk te beperken. CommuniCare voor zorgverleners De scholing voor zorgverleners bestaat uit een e-learning module en twee face-to-face sessies van 3 uur. In...

CommuniCare Nieuwsbrief 3

CommuniCare Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3 van maart 2019 is verschenen. In deze nieuwsbrief Even voorstellen Els Bryon. Verbeteringen in zorginstellingen en onderwijs. De ontwikkeling van de interventie. Wat zijn de plannen voor komend jaar? Klik hier om hem te...

Mensen met afasie betrekken in wetenschappelijk onderzoek

Mensen met afasie betrekken in wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers ervaren steeds vaker hoe belangrijk het is om patiënten en cliënten te betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van een interventie. Helaas leiden communicatie problemen er vaak toe dat mensen met afasie niet- of minder betrokken worden in wetenschappelijk onderzoek....

Video’s voor de naasten van mensen met afasie

Video’s voor de naasten van mensen met afasie

Ellert-Jan werd in 2007 getroffen door een CVA in de linker hemisfeer. Hij hield daar een afasie aan over. Sinds die tijd geeft Ellert- Jan colleges en doet hij mee in onderwijs door het hele land. Bij de Hogeschool Utrecht kunnen studenten samen met Ellert-Jan...

Verslag Consortiumbijeenkomst 9 januari 2019

Verslag Consortiumbijeenkomst 9 januari 2019

De tweede consortiumbijeenkomst van het onderzoeksproject CommuniCare werd goed bezocht. Er waren ruim 20 deelnemers. Naast de onderzoekers van Hogeschool Utrecht en Arnhem-Nijmegen was ook een groot deel van de zorginstellingen vertegenwoordigd. De stand van zaken van het onderzoek werd...

Informatie video’s voor naasten

Informatie video’s voor naasten

Communicatieproblemen hebben een grote impact op mensen met afasie en op hun naasten. Naasten hebben behoefte aan informatie en aan ondersteuning op emotioneel vlak. In de acute- en revalidatiefase is het voor naasten erg lastig om hun eigen wensen en behoeften aan te geven. Toch maken ze zich veel zorgen om hun partner, familielid of vriend(in) die getroffen is door een beroerte. Naasten hebben zoveel zorgen dat ze zelf ook ondersteuning nodig hebben. In het CommuniCare project hebben wij informatie video's voor naasten...