Contact

Inhoudelijke vragen:

Maren van Rijssen. PhD student en project coordinator
maren.vanrijssen@hu.nl
Dr. Lizet van Ewijk, projectleider
lizet.vanewijk@hu.nl

Lectoraat Logopedie- Participatie door Communicatie
Bezoekadres:

Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht
Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Email: secretariaat.lectoraat.logopedie@hu.nl