Onderzoek

Onderzoeksvragen

De volgende vier onderzoeksvragen staan centraal in het CommuniCare project:

1. Op welke wijze kan de reeds ontwikkelde Communicatie Partner Training doorontwikkeld worden tot een volwaardige interventie CommuniCare, de optimalisatie van communicatie in de trialoog tussen PMA, naasten en zorgprofessional als doel heeft?
2. Welke faciliterende en belemmerende factoren zijn te identificeren, volgens PMA, naasten en zorgprofessionals tijdens de toepassing van CommuniCare binnen een CVA zorginstelling?
3. In hoeverre is CommuniCare effectief in het verbeteren van de communicatiemogelijkheden en de toegang tot informatie voor PMA binnen een CVA zorginstelling?
4. Welke factoren beïnvloeden de implementatie van CommuniCare?

De onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van drie werkpakketten:

Werkpakket 1 Ontwikkeling CommuniCare

Werkpakket 2  WP2a Toepassing en Evaluatie CommuniCare, WP2b Effectiviteit CommuniCare

Werkpakket 3 Projectcommunicatie en Disseminatie, beslaat de hele looptijd van het project.