Post HBO Cursus CommuniCare

De in  CommuniCare ontwikkelde training voor zorgprofessional wordt aangeboden als post HBO cursus.

De cursus CommuniCare heeft als doel om de communicatie tussen personen met een afasie (PMA), zorgprofessional en naasten te verbeteren. De interventie CommuniCare voor zorgverleners stelt (zorg)professionals in staat de communicatieproblemen te minimaliseren door hen op te leiden om de communicatie met PMA actief te ondersteunen. De interventie bestaat uit een combinatie van scholing, de ontwikkeling van communicatie ondersteunende hulpmiddelen en een grondige inbedding van de principes van de interventie in (het beleid van) de zorginstelling.

De  scholing voor zorgprofessionals bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uren.

CommuniCare wordt incompany aangeboden.

Meer informatie