Een boodschap ontgrendelen

Van alle mensen die getroffen worden door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) houdt 1/3 daar een afasie aan over. Iemand met afasie heeft moeite met het spreken en begrijpen van taal, waardoor communiceren vaak lastig is. Het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht en partners ontwikkelden een scholing voor zorgverleners, die hen helpt de consequenties van communicatieproblemen met mensen met afasie zoveel mogelijk te beperken. Ook werd een digitaal informatiepunt voor de naasten ontwikkeld, om hen te voorzien van informatie over afasie, de gevolgen van afasie en wat zij kunnen verwachten in het zorgtraject.

De scholing voor zorgverleners bestaat uit een e-learning module en twee face-to-face trainingssessies. In de scholing komen zorgverleners vanuit alle disciplines bij elkaar om opgeleid te worden in het gebruik van communicatie technieken en communicatie hulpmiddelen. De scholing bestaat uit vijf onderdelen: basiskennis over de impact van afasie, algemeen bruikbare communicatie technieken, communicatie hulpmiddelen, een methode voor het ontwikkelen van communicatie hulpmiddelen en adviezen over de organisatorische inbedding van de scholing in zorginstellingen.

Deze CommuniCare infographic licht toe welke communicatie technieken belangrijk zijn om een boodschap duidelijk te maken aan een persoon met afasie (PMA) en welke communicatie technieken belangrijk zijn om een boodschap van een PMA te achterhalen. Zorgverleners worden in de scholing opgeleid om deze communicatie technieken te gebruiken in ieder gesprek met iemand met afasie.

 

Druk op de afbeelding om deze te vergroten.

CommuniCare voor naasten

Naasten van mensen die getroffen worden door NAH zijn vaak een belangrijke schakel in de revalidatie: zij geven informatie over de revalidant, ondersteunen de persoon met afasie en houden het thuisfront draaiende. De afasie heeft ook een enorme impact op de naasten, omdat zij plotseling niet meer met de revalidant kunnen communiceren zoals voorheen. De naasten van mensen met afasie ervaren veel stress en hebben een grote kans om sociaal geïsoleerd te raken van de buitenwereld. Naasten geven aan dat zij veel behoefte hebben aan kennis en informatie over afasie, de gevolgen van afasie en wat zij kunnen verwachten van het herstel en van de zorg. Ook hebben zij grote behoefte dat zorgverleners bijhouden hoe het met de naaste zelf gaat.

Voor naasten heeft het Lectoraat Logopedie een digitaal informatiepunt ontwikkeld waarin informatie gegeven wordt over afasie en alles wat daarbij komt kijken. Deze informatie vind je op de website AfasieNet.

Komend jaar wordt de interventie CommuniCare geïmplementeerd in vijf zorginstellingen in Nederland en België. Daarbij wordt geëvalueerd hoe de implementatie van de interventie verloopt. Op basis daarvan wordt een implementatieplan geschreven voor iedere zorginstelling.

CommuniCare is tot stand gekomen in samenwerking met zorgprofessionals, mensen met afasie en hun naasten. Op die manier werd een interventie ontwikkeld die aansluit bij hun wensen en behoeften. Het onderzoek wordt gefinancierd door subsidieverstrekker SIA RAAK.