Communicatiekaarten

Patiënten die i.vm. het Coronavirus op IC-afdelingen worden opgenomen, kunnen moeite hebben met communiceren, bijv. door zwakte. Onze minorstudenten maakten communicatiekaarten die gebruikt kunnen worden op IC-afdelingen. De kaarten kunnen patiënten helpen om aan te geven hoe zij zich voelen, wat ze nodig hebben, informatie te krijgen over het virus en de behandeling.
Ook al zijn de communicatiekaarten bedoeld voor Corona-patiënten op de IC, en niet voor mensen met afasie, willen we jullie deze hulpmiddelen niet onthouden! De communicatiekaarten kunnen als volgt gebruikt worden:

– De kaarten “ik wil iets vragen/aangeven” kunnen helpen als de patiënt iets wil vragen of aangeven.
– Zorgprofessionals kunnen de kaart “informatie over het Coronavirus” gebruiken om patiënten op de IC informatie te geven over het Coronavirus.
– Zorgprofessionals kunnen de kaart “informatie over behandeling” gebruiken om aan een patiënt met Corona uit te leggen welke behandelingen ingezet worden op de IC.
– Het document “instructie en verantwoording” geeft aan hoe de kaarten gebruikt kunnen worden en geeft een verantwoording voor keuzes die de minorstudenten gemaakt hebben.

Communicatiekaart- ik wil iets vragen of aangeven

Communicatiekaart- ik wil iets vragen of aangeven (2)

Communicatiekaart- informatie over behandeling

Communicatiekaarten – informatie over Coronavirus

Communicatiekaarten – Instructie en Verantwoording