BAS Clinical Symposium

BAS Clinical Symposium

Op 9 en 10 september hebben Maren van Rijssen en Marloes Veldkamp het BAS Clinical Symposium 2019 in Norwich bezocht. Maren gaf daar een ‘Lightning Talk’ over Communicare.

De British Aphasiology Society organiseert dit symposium, dat onderzoekers en therapeuten verbindt. Belangrijke thema’s waren het betrekken van mensen met afasie en hun naasten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, communicatiepartnertraining en het leven met afasie.

Steeds vaker worden mensen met afasie en hun partners gevraagd om mede de richting van uit te voeren onderzoek te bepalen. Vaak wordt een onderwerp in een serie van workshops in kleine groepen besproken. Het blijkt intensief voor mensen met afasie, maar geeft veel voldoening. Voor onderzoekers is de input zeer waardevol.

De lezing van Maren viel onder het thema CommunicatiePartnerTraining. Zij benadrukte hierin het belang van het systematisch onderzoeken van het hoe en waarom van het welslagen (of niet) van een interventie. Zij kreeg bijval van verschillende onderzoekers die aangaven dat aandacht voor de implementatie van de interventie net zo belangrijk is als de inhoud van de interventie.

Binnen het thema Leven met afasie werd een onderzoek naar ‘peer-befriending’ gepresenteerd. In dit project werden mensen die langere tijd afasie hebben gekoppeld aan mensen die de beroerte net gehad hebben. De gedacht hierbij was dat ervaringen en adviezen gedeeld kunnen worden en dat ervaringsdeskundigen de aangewezen mensen zijn om deze te delen. Koppels zagen elkaar 6 keer een uur. Over het algemeen werden de ontmoetingen als positief ervaren door beide partijen.