Bezoek aan Engeland

Bezoek aan Engeland

Op 6 juni vond de Research Update Meeting van de British Aphasiology Society (BAS) plaats. Onderzoekers vanuit verschillende universiteiten en hogescholen kwamen bij elkaar op de campus van Reading om hun onderzoek op het gebied van afasie aan elkaar te presenteren. Er werd gepresenteerd over het trainen van clusters bij mensen met afasie, het gebruik van ICT technologie in de revalidatie, tot aan de rol van de logopedist in shared- decision assessments bij mensen met afasie. Onderzoek naar het verbeteren van de communicatieve omgeving voor mensen met afasie wordt duidelijk steeds belangrijker. Onze presentatie over het CommuniCare project sloot daarom heel mooi aan bij de rest van de presentaties. We kregen veel positieve reacties over onze focus op de implementatie. We ontmoetten dr. Ciara Shiggins vanuit de University of East Anglia, die gepromoveerd is in het verbeteren van functionele communicatie. Ook houden we contact met dr. Michelle Attard vanuit de University of Sydney, die momenteel onderzoek doet naar online versies van communicatie partner training.