Uncategorized

BAS Clinical Symposium 2019

Op 9 en 10 september hebben Maren van Rijssen en Marloes Veldkamp het BAS Clinical Symposium in Norwich bezocht. Maren gaf daar een ‘Lightning Talk’ over Communicare. De British Aphasiology Society organiseert dit symposium, dat onderzoekers en therapeuten verbindt. Belangrijke thema’s waren het betrekken van mensen met afasie en hun naasten bij het opzetten en … Lees verder

Implementatie van CommuniCare in zorginstellingen

De zomervakantie is voorbij en we gaan weer als een sneltrein. In de stuurgroep vergadering van afgelopen maandag hebben we besproken wat ons onderzoeksproject tot nu toe heeft opgeleverd. We hebben cursussen aan zorgprofessionals gegeven in acht verschillende zorginstellingen. We hebben samen met zorgprofessionals plusminus 40 communicatie hulpmiddelen ontwikkeld. Het digitaal informatiepunt voor naasten is … Lees verder

CommuniCare Nieuwsbrief 4

In deze nieuwsbrief: Even voorstellen De interventie CommuniCare voor zorgprofessionals De interventie CommuniCare voor naasten Interviews met mensen met afasie Ontwikkeling E- Learning voor zorgprofessionals Research Update Meeting van de British Aphasiology Society (BAS) Agenda CommuniCare Nieuwsbrief 4 juni 2019

Bezoek aan Engeland

Op 6 juni vond de Research Update Meeting van de British Aphasiology Society (BAS) plaats. Onderzoekers vanuit verschillende universiteiten en hogescholen kwamen bij elkaar op de campus van Reading om hun onderzoek op het gebied van afasie aan elkaar te presenteren. Er werd gepresenteerd over het trainen van clusters bij mensen met afasie, het gebruik … Lees verder

De interventie CommuniCare helpt naasten van mensen met afasie om ondersteuning te vinden

Naasten van mensen die getroffen worden door NAH zijn vaak een belangrijke schakel in de revalidatie: zij geven informatie over de revalidant, ondersteunen de persoon met afasie en houden het thuisfront draaiende. De afasie heeft ook een enorme impact op de naasten, omdat zij plotseling niet meer met de revalidant kunnen communiceren zoals voorheen. De … Lees verder

De interventie CommuniCare helpt zorgverleners en mantelzorgers communiceren met mensen met afasie

Van alle mensen die getroffen worden door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) houdt 1/3 daar een afasie aan over. Iemand met afasie heeft moeite met het spreken en begrijpen van taal, waardoor communiceren vaak lastig is. Het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht en partners ontwikkelden een scholing voor zorgverleners, die hen helpt de consequenties van communicatieproblemen … Lees verder

CommuniCare Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3 van maart 2019 is verschenen. In deze nieuwsbrief Even voorstellen Els Bryon. Verbeteringen in zorginstellingen en onderwijs. De ontwikkeling van de interventie. Wat zijn de plannen voor komend jaar? Klik hier om hem te openen.  

Mensen met afasie betrekken in wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers ervaren steeds vaker hoe belangrijk het is om patiënten en cliënten te betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van een interventie. Helaas leiden communicatie problemen er vaak toe dat mensen met afasie niet- of minder betrokken worden in wetenschappelijk onderzoek. Het invullen van vragenlijsten, het afnemen van interviews, het uitvoeren van focusgroep gesprekken en … Lees verder

Video’s voor de naasten van mensen met afasie

Ellert-Jan werd in 2007 getroffen door een CVA in de linker hemisfeer. Hij hield daar een afasie aan over. Sinds die tijd geeft Ellert- Jan colleges en doet hij mee in onderwijs door het hele land. Bij de Hogeschool Utrecht kunnen studenten samen met Ellert-Jan oefenen om hun communicatie aan te passen aan de mogelijkheden van iemand met afasie. Ellert-Jan … Lees verder

Verslag Consortiumbijeenkomst 9 januari 2019

De tweede consortiumbijeenkomst van het onderzoeksproject CommuniCare werd goed bezocht. Er waren ruim 20 deelnemers. Naast de onderzoekers van Hogeschool Utrecht en Arnhem-Nijmegen was ook een groot deel van de zorginstellingen vertegenwoordigd. De stand van zaken van het onderzoek werd toegelicht door de projectleider, Maren van Rijssen. Zorginstellingen deelden hun ervaringen met de cursus voor … Lees verder