CommuniCare helpt naasten van mensen met afasie

CommuniCare helpt naasten van mensen met afasie

Naasten van mensen die getroffen worden door NAH zijn vaak een belangrijke schakel in de revalidatie: zij geven informatie over de revalidant, ondersteunen de persoon met afasie en houden het thuisfront draaiende. De afasie heeft ook een enorme impact op de naasten, omdat zij plotseling niet meer met de revalidant kunnen communiceren zoals voorheen. De naasten van mensen met afasie ervaren veel stress en hebben een grote kans om sociaal geïsoleerd te raken van de buitenwereld. Naasten geven aan dat zij veel behoefte hebben aan kennis en informatie over afasie, de gevolgen van afasie en wat zij kunnen verwachten van het herstel en van de zorg. Ook hebben zij grote behoefte dat zorgverleners bijhouden hoe het met de naaste zelf gaat.

Voor naasten heeft het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht een digitaal informatiepunt ontwikkeld waarin informatie gegeven wordt over afasie en alles wat daarbij komt kijken. Dit informatiepunt is voor iedereen openbaar toegankelijk en is te vinden op de website van Afasienet.