Een theorie over communicatieproblemen bij afasie in zorginstellingen

Een theorie over communicatieproblemen bij afasie in zorginstellingen

In zorginstellingen waar personen met afasie behandeld worden, bestaan er vaak communicatieproblemen tussen zorgverleners, personen met afasie en hun naasten. De Hogeschool Utrecht ontwikkelt en implementeert met de samenwerkingspartners de interventie CommuniCare, met als doel om de communicatie tussen zorgverleners, personen met afasie en hun naasten te verbeteren. Waarom het zo belangrijk is dat zorgverleners en naasten succesvolle communicatie strategieën gebruiken die passen bij de persoon met afasie en de gesprekspartner zelf, wordt in dit artikel beschreven: https://www.afasienet.com/nieuws-professionals/communication-accommodation-theory-verklaring-communicatieproblemen-afasie/ . Wanneer zorgverleners getraind en naasten ondersteund zijn om hun communicatie te ondersteunen, hulpmiddelen te gebruiken en zich aan te passen aan de individuele communicatieve mogelijkheden, zullen mensen met een afasie sneller de neiging hebben om zelf de strategieën toe te passen, en verbetert de communicatie.