Implementatie CommuniCare

De zomervakantie is voorbij en we gaan weer als een sneltrein. In de stuurgroep vergadering van afgelopen maandag hebben we besproken wat ons onderzoeksproject tot nu toe heeft opgeleverd. We hebben cursussen aan zorgprofessionals gegeven in acht verschillende zorginstellingen. We hebben samen met zorgprofessionals plusminus 40 communicatie hulpmiddelen ontwikkeld. Het digitaal informatiepunt voor naasten is vrij toegankelijk en onze infographics geven aandacht aan de communicatie technieken die voor iedere persoon met afasie belangrijk zijn.

Maar hoe gaan we er nu voor zorgen dat zorgprofessionals communicatie technieken en -hulpmiddelen blijven gebruiken? Daarvoor hebben ze kennis, vaardigheden en motivatie nodig. Implementatie en duurzaamheid van CommuniCare staan dit jaar voorop. Zorgprofessionals denken mee over wat zij nodig hebben (gehad) om hun gedrag te veranderen en om dat vast te houden. We gaan in gesprek met managers, teamleiders, artsen en communicatie coaches over wat er nodig is op het niveau van de organisatie. Verder hebben we veel kenbaarheid gegeven aan ons project. Ons onderzoek en onze producten zijn bekend bij Hersenletsel.nl, Kennisnetwerk CVA, Afasienet en we hebben een column geschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie.

Naast implementatie gaan we de komende tijd bezig met het verder ontwikkelen van de communicatie hulpmiddelen en plaatsen we deze in een digitale omgeving die voor iedereen beschikbaar wordt. We houden jullie op de hoogte!