Succesvolle implementatie van interventies

Succesvolle implementatie van interventies

Succesvolle implementatie van evidence-based interventies is afhankelijk van gedragsverandering.

Interventies die zich richten op gedragsverandering zijn fundamenteel voor effectieve implementatie. Bij het ontwikkelen van CommuniCare is het daarom belangrijk om te bepalen welk gedrag wij beogen te veranderen. Een systeem om dit te bepalen is het “behaviour change wheel” van Michie e.a. (2011).

Het behavior change wheel geeft aan dat gedragsverandering bepaald wordt door het volgende:

  • Men moet de mogelijkheid krijgen om te veranderen
  • Men moet de kans krijgen om te veranderen
  • Men moet gemotiveerd zijn om te veranderen

Mogelijkheid wordt gedefinieerd als de psychologische en fysieke mogelijkheid om een activiteit te initiëren. Kans wordt gedefinieerd als factoren buiten het individu die het gedrag mogelijk maken of initiëren. Motivatie wordt gedefinieerd als de processen in het brein die gedragsverandering initiëren.

Gebaseerd op het behavior change wheel hebben wij vanuit opgedane kennis afgelopen jaar implementatie strategieën geformuleerd die kunnen helpen bij de implementatie van CommuniCare. Volgend jaar willen we aan de hand van het behavior change wheel evalueren welke mechanismen van invloed zijn op het effect van de interventie.

Bron: Michie, S., van Stralen, M.M., West, R., 2011. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6(1), 42.