10 weetjes over TestVision, Canvas en GradeWork

10 weetjes over TestVision, Canvas en GradeWork

De eerste negen instituten zijn alweer ongeveer twee maanden op weg met de nieuwe systemen Canvas, GradeWork en TestVision. Een mooie stap richting een digitale en fijne leeromgeving. Nieuwe gebruikers zorgen voor nieuwe ervaringen en zo zien we dat het ook zorgt voor meer enthousiastelingen. We hebben vernomen dat er bepaalde opvattingen de ronde doen over de systemen die niet helemaal juist zijn. Daarom geven we nu niet zomaar een update, maar houden we je op de hoogte van de zaken die je nu moet weten met betrekking tot toetsen, leren en inleveren.

 1. Verschil in inleveren bij GradeWork en Canvas
  GradeWork is de nieuwe inlever- en beoordelingsbox van de HU. GradeWork wordt gebruikt om summatieve producten te toetsen. Binnen Canvas, het nieuwe leermanagementsysteem van de HU zit ook een inleverfunctionaliteit (SpeedGrader), maar deze voldoet niet aan de eisen vanuit de HU. Gebruik voor summatieve producttoetsen dus altijd GradeWork.
 1. Een meerkeuzevraag kan meer dan alleen feitjes meten
  Meerkeuzevragen lenen zich naast het toetsen van feiten ook heel goed voor het toetsen van inzicht. Maar ook vragen gericht op toepassing en analyses kunnen met meerkeuzevragen worden gesteld, mits deze vragen op een goede manier zijn opgebouwd. Als je nog niet weet hoe dat moet, bekijk dan dit document over gesloten vraagvormen.
 1. Osiris is de basis voor GradeWork, Canvas en TestVision
  Osiris is het onderwijsinformatiesysteem en staat voor Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem. In Osiris schrijf je je in voor cursussen, toetsen, minors en specialisaties. Is er bijvoorbeeld niet ingeschreven voor een toets dan kun jij je eindproduct niet inleveren in GradeWork of de digitale toets niet maken. Is er niet aangemeld voor een cursus dan zie je niet het cursusmateriaal in Canvas.
 1. Digitaal toetsen is niet onveiliger en fraudegevoeliger dan op papier toetsen
  Er spelen net zo goed veiligheidsrisico’s bij papieren toetsen als bij digitaal toetsen. Dit betreft het gehele toetsproces, niet alleen het afnamemoment. Daarom is het van belang om het bewustzijn van veilig toetsen te verbeteren.
 1. Oude systemen verdwijnen (DPF, HUblMoodle & SharePoint)
  DPF en SharePoint cursussites en inleverbiebs zijn ‘end-of-life’; dit betekent dat de ondersteuning van de leveranciers (op korte termijn) vervalt. GradeWork is de nieuwe standaard voor summatieve producttoetsen binnen de HU. Dit betekent dat we afscheid gaan nemen van DPF & de SharePoint inleverbieb. Canvas is het leermanagementsysteem, en daarmee komen de cursuspagina’s in SharePoint, HUbl en Moodle te vervallen.
 1. Korte formatieve toetsen dragen beter bij aan het leerproces
  Als een student namelijk onvoldoende scoort op een lange uitgebreide toets, zal de student niet snel de toets opnieuw uitvoeren of de feedback goed bekijken. Voor toetsen die niet beoordeeld hoeven worden met een cijfer is het dus beter om korte toetsen in de vorm van een ‘ketting’ aan te bieden.
 1. Het is goed om toetsvragen in TestVision actief te analyseren
  Het is belangrijk om steeds goed naar de analyse van de gemaakte toetsen te kijken op itemniveau. Op welke vragen wordt slecht gescoord en waaraan ligt dat? Hoe kunnen deze vragen verbeterd worden, zodat deze vragen nog een keer en beter gebruikt kunnen worden? Met de toetsanalyse uit IVLOS kijk je alleen naar de score per toetsvraag in de afgenomen toets. In TestVision kun je de analyse over meerdere afnames en langere periode volgen. Met meer verzamelde gegevens is de betrouwbaarheid van die analyse ook groter.
 1. Er wordt gewerkt aan een digitaal archief
  De content uit de ‘oude systemen‘ verdwijnt niet. De DLO werkt aan een digitaal archief (e-depot) met mogelijkheden waar je content kan archiveren en terugvinden. Bijvoorbeeld voor audits en accreditaties. Hierover hoor je later meer.
 1. Er zijn genoeg digitale toetsplekken, maar denk na over de planning
  De HU beschikt over 350 digitale toetsplekken. Dit is voldoende voor de meeste digitale tentamens. Wil je echter grootschalig digitaal toetsen, dan kun je dit beter verdelen in twee groepen en daarvoor twee toetsversies gebruiken. Ook kun je nadenken over het toetsmoment. Buiten de reguliere toetsweken is er genoeg beschikbaarheid om toetsen af te nemen.
 1. (G)een tijdslimiet in TestVision gebruiken voor een toets
  Voor digitale tentamens is het ideaal om een tijdslimiet in te zetten. Alleen bij de formatieve toetsen die de student in zijn eigen tijd maakt, hoeft juist géén tijdslimiet ingesteld te worden. Hier gaat het namelijk om oefentoetsen die studenten in hun eigen tijd maken en waar ze zich dan ook op dat moment bevinden. Dit betekent dat ze door allerlei prikkels gestoord kunnen worden. Het afraffelen van de toets of slordigheden door haast komt het leerproces niet ten goede.

Save the date!

Wil jij meer weten over deze nieuwe systemen? Kom op donderdag 13 december langs bij de DLO Estafette. Tijdens dit evenement geven de eerste instituten die aan de slag zijn gegaan met GradeWork, Canvas of TestVision het stokje door aan de nieuwe instituten en delen daarbij hun eerste ervaringen en tips voor nieuwe gebruikers. De estafette duurt van 16:00 tot 18:00 uur. De locatie wordt later nog bekend gemaakt.

Ben je er niet bij op 13 december, maar wil je wel meer informatie of zijn er nog zaken onduidelijk voor je? Neem een kijkje op www.digitale.hu.nl of vraag het de projectleiders:

CanvasSandra Broekman 
GradeWorkRaymond van der Jagt 
TestVisionRogier Neefe