Aanbesteding Digitaal Toetsen: contract met TestVision getekend

De aanbesteding Digitaal Toetsen voor de nieuwe HU brede online toetsapplicatie is succesvol afgerond. Afgelopen week is het contract ondertekend met de leverancier van TestVision, Teelen Kennismanagement.

In de voorbereiding, selectie en beoordeling van deze aanbesteding hebben we experts vanuit het onderwijs nauw betrokken. De definitieve keuze is gemaakt door eindgebruikers (studenten, docenten en ondersteunende medewerkers) tijdens demonstraties van de twee overgebleven leveranciers in het traject. In een aantal scenario’s zijn de verschillende stappen in het toetsproces nagespeeld; onder andere de constructie van een toetsvraag, het samenstellen van een toets, het maken van een toets, het beoordelen van een open vraag en het analyseren van de toetsresultaten. TestVision is tijdens de demonstraties overall als meest doeltreffend en gebruiksvriendelijk ervaren door de eindgebruikers.

Hoe nu verder?

Contract tekenen

TestVision is reeds in gebruik bij verschillende opleidingen, waaronder de opleidingen in het domein gezondheidszorg. In het komende jaar ondersteunt het project gebruikers van andere toetsapplicaties (zoals QMP en RemindoToets) met het migreren van hun toetsvragen naar TestVision. Daarnaast zal er tussen OSIRIS en TestVision een aantal koppelingen gerealiseerd worden voor het organiseren van toetsafname en het verwerken van de toetsresultaten. Uiteraard worden ook opleidingen die willen starten met digitaal toetsen ondersteund vanuit het project met training, inrichting en de inbedding in het toetsproces. Met een aantal instituten en opleidingen vindt hierover nu afstemming plaats.

Zelf aan de slag?

Benieuwd hoe een toets in TestVision er uitziet en werkt? Je kunt direct een voorbeeldtoets maken met diverse soorten toetsvragen en een voorbeeldtoets over toetsconstructie.

Wil je met je opleiding aan de slag met digitaal toetsen? Neem dan contact op met esther.haykens@hu.nl of rogier.neefe@hu.nl.