De Curriculum Bouw App: een introductie

De Curriculum Bouw App: een introductie

* De tool heet tegenwoordig Leerplanner. Lees hier meer info over de Leerplanner.*

Ben jij als lid van een curriculumcommissie of opleidingsteam betrokken bij een vernieuwing of aanpassing van je curriculum? Dan zou de Curriculum Bouw App je hierbij kunnen ondersteunen.

De Curriculum Bouw App is een online tool die curriculumcommissies en opleidingsteams helpt hun curriculumadministratie op een overzichtelijke manier bij te houden. De app biedt een omgeving waarin je je onderwijs- en toetsprogramma met collega’s kunt gaan vormgeven of aanpassen, nog voordat je deze in ACO invoert. Daarnaast biedt de app een aantal slimmigheden om het in ontwikkeling zijnde curriculum snel te checken op een aantal criteria, bijvoorbeeld op studeerbaarheid en volledigheid (worden alle vooraf gedefinieerde leeruitkomsten getoetst?).

De Curriculum Bouw App wordt momenteel met input van enkele gebruikers binnen de HU ontwikkeld. Eind mei 2018 zal de app beschikbaar komen voor curriculumcommissies. Wil je meer weten of betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces? Lees dan verder.

Waarom een Curriculum Bouw App?

Het afgelopen jaar is er een inventarisatie gedaan van specifieke behoeften in het domein van de digitale leeromgeving. Hieruit kwam onder andere naar voren dat bij jaarlijkse curriculumaanpassingen het voor een curriculumcommissie soms lastig is om de samenhang van alle componenten in een curriculum (zoals leeruitkomsten, cursussen, toetsen) scherp te krijgen. Curriculumcommissies en opleidingsteams houden een eigen administratie bij waarin de logica van het curriculum is verwerkt. Het probleem is dat deze administratie niet voor iedereen even duidelijk is, en dat deze vaak bestaat uit meerdere en ingewikkelde (excel)bestanden. Er bleek een behoefte te zijn voor een systeem waarin curriculumcommissies en opleidingsteams gezamenlijk aan een nieuw curriculum kunnen werken en hierin snel kunnen zien wat de implicaties zijn van veranderingen in het programma, nog voordat de cursusinformatie wordt doorgegeven naar de bekende HU-systemen zoals ACO.

Daarnaast bleek dat ook studenten niet altijd de samenhang van een curriculum scherp voor ogen hebben, en dat het moeilijk kan zijn dit overzicht te verkrijgen. Met de opkomst van gepersonaliseerd leren zal veel van het onderwijs flexibeler worden ingericht (denk bijvoorbeeld aan leerwegonafhankelijk toetsen en aan de landelijke flexibele deeltijd pilots waaraan de HU ook deelneemt). Dit betekent dat studenten steeds meer kunnen kiezen. Voor zowel studenten als opleidingen is het belangrijk om te weten wat er dan te kiezen valt, wanneer een student bij een zelfgekozen programma wel of niet voldoet aan de afstudeercriteria, en of de opleiding in staat is om het gekozen programma organiseerbaar aan te bieden. Om deze reden zal dit jaar een Leerrouteplanner applicatie worden ontwikkeld, die gebruik zal gaan maken van de gegevens die opleidingen verzamelen in de Curriculum Bouw App. De Leerrouteplanner en de Curriculum Bouw App zijn in feite twee interfaces (voor respectievelijk student en opleiding) van dezelfde applicatie.

Zelf ontwikkelen

Tijdens verkennende gesprekken die zijn gevoerd met vertegenwoordigers van curriculumcommissies en studenten bleek dat er een duidelijke behoefte is voor een Curriculum Bouw App en de hierboven beschreven Leerrouteplanner. Een korte marktinventarisatie wees uit dat er momenteel geen oplossingen voorhanden zijn die in deze behoeften kunnen voorzien. Uiteindelijk is besloten om beide applicaties zelf te ontwikkelen. De ontwikkeling van de Curriculum Bouw App is eind 2017 gestart.

Van ontwerp tot evaluatie

De in ontwikkeling zijnde app zal dan een aantal functies ondersteunen, waaronder:

  • Competentiegericht ontwerpen: Leeruitkomsten kunnen overzichtelijk worden bijgehouden en worden gerelateerd aan toetsen en onderwijs;
  • Ontwikkelen in teams: Je kunt met meerdere mensen aan je toetsprogramma en onderwijsprogramma werken;
  • Organiseerbaar flexibel aanbieden: Je kunt flexibele en vaste onderdelen in je programma toevoegen en vervolgens kun je op basis hiervan leerroutes schetsen voor een groep studenten.
  • Evalueren en monitoren: Met de app heb je op ieder moment inzicht in de status van het curriculum. Bovendien kun je de gemaakte leerroutes schetsen op dekking en volgordelijkheid.

Interesse?

Momenteel is de app nog niet beschikbaar binnen de digitale leeromgeving. Een eerste versie van de app is momenteel in ontwikkeling en deze zal vanaf eind mei 2018 beschikbaar zijn voor een grotere groep opleidingen.