DLO successen in 2019

DLO successen in 2019

Do Blankestijn is als één van de instituutsdirecteuren lid van de regiegroep HUDIO en zodanig betrokken bij DLO (Digitale Leeromgeving) het afgelopen jaar. We vroegen hem naar de uitdagingen en successen van DLO in 2019 en naar de ambities voor DLO in 2020.

Waarop bent u het meest trots in wat het afgelopen jaar is gerealiseerd is in de digitale leeromgeving?

“DLO ontwikkelt zich door enerzijds de lijn uit te zetten en anderzijds een participatieve stijl in te zetten, waarbij eindgebruikers betrokken worden. Door middel van bijvoorbeeld reviewsessies creëren we draagvlak en bekendheid maar nog belangrijker we kunnen ook correcties en verbeteringen aanbrengen. Ik ben er trots op dat er bij de implementatie van de digitale leeromgeving zo een balans is gevonden in het aanbieden van nieuwe systemen en gebruikerservaringen. Voorheen werden veel systemen uitgerold en opgelegd. De korte cyclus en scrum manier van werken, dat is écht nieuw bij de HU en vind ik een hele mooie methode die er toe heeft geleid dat we bijvoorbeeld grootschalig Canvas gaan inzetten bij de HU als onderdeel van de digitale leeromgeving.”

Waar zaten het afgelopen jaar de uitdagingen voor DLO?

“De grootste uitdaging zat in het schaalniveau van de implementatie dit jaar. We zijn een grote hoge school en we kunnen niet alle systemen tegelijkertijd voor alle gebruikers invoeren. Dit vraagt veel afstemming en een goede planning zodat er geen piekbelasting ontstaat. Hierin zijn we goed geslaagd. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van verschillende instituten. Een voorbeeld daarvan is de implementatie van Canvas, niet alle 22 instituten zijn tegelijk gestart – we hebben een implementatie strategie gebruikt maar tijdens het uitrol proces stuit je op allerlei onvoorziene kwesties waarop een beslissing moet vallen of nog over nagedacht moet worden. En dan is de rol van de regiegroep HUDIO hoe kunnen we hierop inspelen door het proces niet te frustreren maar ook de risico’s niet te groot te laten worden.”

Wat kunnen we in 2020 verwachten van DLO?

“Mijn indruk is dat er HU breed steeds meer zelfvertrouwen ontstaat in het gebruik van een digitale leeromgeving. En dit zal leiden tot een versnelling en schaalvergroting van het implementeren van nieuwe digitale leermiddelen. Een aantal projecten, waaronder de leerplanner zijn eerder uit kostenoverwegingen getemporiseerd. In de HU ambities en de onderwijsvisie spreken we over flexibel onderwijs. We willen de student de mogelijkheid geven om zelf keuzes te maken in zijn studietraject, dan moeten we dat ook gaan faciliteren. Dat gaan we doen door in 2020 de eerste stappen te maken met de implementatie van de leerplanner.”

Heeft u nog een wens ten aanzien van de digitale ambities voor het nieuwe jaar?

“Mijn wens is dat er een steeds sterkere en brede community op de HU ontstaat die informatie uitwisselt en leert van elkaar.”

Meer informatie over de DLO? Kijk dan op digitaleHU.nl

Jaaroverzicht 2019 DLO