Help mee met de voorjaarsschoonmaak van de SharePoint teamsites

Help mee met de voorjaarsschoonmaak van de SharePoint teamsites

Eigenaren, beheerders en contactpersonen van huidige SharePoint 2010 teamsites zijn reeds benaderd via e-mail met het verzoek om aan te geven of hun teamsites moeten worden voortgezet of dat ze verwijderd kunnen worden. Dit wordt gedaan om het SharePoint 2010 platform zoveel mogelijk op te schonen en het gebruik van de huidige teamsites met hun functionaliteiten in beeld te krijgen. Op dit moment zijn er ongeveer 5.000 teamsites, terwijl de inschatting is dat hiervan maar 20% actief wordt gebruikt. Als er straks een goed beeld is van de diversiteit van de teamsites, kan de transitie naar het Microsoft Office 365 platform effectiever verlopen.

Transitie naar Microsoft Office 365

Een belangrijke ontwikkeling van de digitale HU is het faciliteren van nieuwe vormen van veilig online samenwerken voor medewerkers. Het Microsoft Office 365 platform, werken in de Cloud, biedt nieuwe en meer uitgebreide samenwerking mogelijkheden voor medewerkers, studenten en externen. Het is daarom de bedoeling om de samenwerkingsfuncties die nu gebruikt worden op het SharePoint 2010 platform over te brengen naar het Microsoft Office 365 platform, om uiteindelijk afscheid te kunnen gaan nemen van het verouderde SharePoint 2010 platform.

Wat moet jij hiervoor doen?

Ben jij een eigenaar, beheerder en contactpersoon van een of meerdere Sharepoint 2010 teamsite(s) en heb je nog geen actie ondernomen nadat je een e-mail hebt ontvangen over het opschonen van de Sharepoint 2010 teamsites? Geef dan nog graag uiterlijk voor vrijdag 20 april via deze vragenlijst aan welke teamsites moeten worden voortgezet en welke verwijderd kunnen worden! Bovendien wordt er gevraagd naar hoe de teamsites die blijven bestaan, gebruikt worden.

Let op: Indien de vragenlijst van een teamsite niet is ingevuld, gaan wij ervan uit dat deze teamsite niet meer gebruikt wordt en zullen wij hem wissen! We maken natuurlijk wel een back-up zodat we de site kunnen terugzetten.

Nog vragen?

Heb je vragen over het opschonen van je teamsite? Op de AskHU pagina is meer info en een FAQ te vinden. Of als je vraag er niet tussen staat, kun je er een formulier invullen.