ICT-dienstverlening voor onderzoek: op weg naar een goed gefaciliteerde digitale onderzoeksomgeving

ICT-dienstverlening voor onderzoek: op weg naar een goed gefaciliteerde digitale onderzoeksomgeving

Een veilige digitale onderzoeksomgeving met een goede set aan onderzoekssoftware. Dit is de wens van HU-lectoren en onderzoekers. Zij hebben behoefte aan software die hen ondersteunt bij alle fasen in hun onderzoeksproces. De dienst IM&ICT gaat de komende drie jaar hard aan de slag om deze wens in vervulling te laten gaan.

Peter Paul Verhoef, manager IM-Onderzoek en Beroepspraktijk vertelt: “In nauwe samenwerking met de onderzoekers ontwikkelen we een veilige onderzoeksomgeving waarin een HU-breed pakket aan software en tools wordt aangeboden. Onderzoekers gebruiken ontzettend veel verschillende software en haast iedereen heeft een aparte licentie. Dit kan efficiënter door een basisset aan onderzoekssoftware aan te bieden, zodat er zoveel mogelijk met dezelfde software wordt gewerkt.”

In gesprek met onderzoekers

Peter Paul Verhoef, manager IM-Onderzoek en Beroepspraktijk

De dienst IM&ICT heeft lange tijd geen idee gehad wat onderzoekers precies nodig hadden. Verhoef: “We kregen wel veel verzoeken, maar de afstand tussen onze dienst en onderzoek bleek erg groot. Twee jaar geleden zijn we met hen in gesprek gegaan en in januari 2017 hebben we het project Goed Omgaan met Onderzoeksdata (GOOD) opgezet. Samen met de beleidsafdeling OO&S, de HU Bibliotheek en Marketing & Communicatie (M&C) hebben we inzicht gekregen in de ICT-behoeftes van onderzoekers. Op basis daarvan kunnen we onze dienstverlening gaan aanpassen.” De ICT-dienstverlening voor onderzoek maakt nu onderdeel uit van het programma Digitale HU ‘Let’s Connect the Future’.

Verhoef vindt de samenwerking met onderzoekers en andere diensten, zoals in project GOOD, erg waardevol. “Naast dat we nu weten wat onderzoekers nodig hebben en hoe wij als ICT-afdeling hierop kunnen inspelen, geven wij de onderzoekers ook tips mee. Zo kunnen zij, voordat ze met hun onderzoek starten, nadenken over een datamanagementplan om gelijk inzicht te hebben in de ICT-benodigdheden.”

Onderzoeksdata opslaan op HU-netwerk

Een belangrijke ICT-voorziening die alle onderzoekers, studenten en docenten nodig hebben, is opslagcapaciteit. “Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van video-opnames en dat zijn grote bestanden. We hebben het daarom mogelijk gemaakt om alle onderzoeksdata op te slaan op het HU-netwerk. Ons netwerk is groot genoeg en het is veilig”, zegt Verhoef. De HU is verplicht om onderzoeksdata minimaal tien jaar te bewaren als bewijsmateriaal van de gepubliceerde onderzoeken. Daarnaast stellen subsidiegevers hoge eisen aan het omgaan met data. “Veiligheid en privacy van gegevens zijn steeds belangrijker geworden. Ook is het van belang dat data bereikbaar zijn voor externen met wie wordt samengewerkt.”

Maatwerk voor specifieke groep

Als de digitale basis op orde is, gaat IM&ICT aan de slag met de dienstverlening voor de specifieke groep onderzoekers die maatwerk nodig heeft. “Met een basisset aan software bedienen we de grootste groep onderzoekers. Maar sommigen hebben heel specifieke software nodig voor hun onderzoek. We gaan kijken of we daarvoor bij landelijke ontwikkelingen kunnen aansluiten, want onderzoekers werken immers vaak samen met de praktijk en met andere hogescholen en universiteiten.” Het streven is om in 2020 de digitale onderzoeksomgeving volledig op orde te hebben.