Ondertussen in het Canvas Proeflokaal…

6 februari startte het Canvas-Proeflokaal. Docenten en inmiddels ook een aantal studenten verkennen hier Canvas, bijvoorbeeld vooruitlopend op de implementatie bij hun opleiding of rond een thema als learning analytics, koppelingen met andere leer-apps, of online samenwerken.

Om feedback van gebruikers (docenten en studenten) op te blijven halen, organiseert Team Leren diverse bijeenkomsten rond het Canvas-Proeflokaal. Zo zijn er de wekelijkse inloopspreekuren en maandelijks co-creatiesessies. Ook is er een Yammer-netwerk gestart voor docenten die actief of geïnteresseerd zijn in Canvas en gerelateerde onderwijsapplicaties.

Ervaring uitwisselen tijdens co-creatiesessies

De eerste twee co-creatiesessies werden goed bezocht. Met een paar leden van Team Leren zaten we erbij en keken er vrolijk naar: docenten van uit de hele HU die elkaar bevragen over bepaalde ontwerpkeuzes, tips uitwisselen en met elkaar hardop nadenken over hoe het onderwijs het beste gefaciliteerd kan worden door een digitale leeromgeving.

Beide keren begonnen we de sessie met een presentatie van een docent. De aftrap was van Gert van Hardeveld van hbo-ICT, over hoe hij Canvas inzet om beter zicht te krijgen op de voortgang van zijn studenten en daardoor juist beter contact met ze krijgt. Jeroen Middelbeek, docent en onderwijsontwikkelaar bij Life Sciences, deelde zijn worsteling met het inrichten van een logische site-navigatie. Het bleek een illustratie van hoe nadenken over een cursusinrichting in een digitale omgeving kan leiden tot nadenken over de inrichting van je ‘daadwerkelijke’ cursussen. Niet omdat de digitale omgeving beperkt, maar juist omdat er veel in kan.

Onderzoek naar learning analytics

Bij de volgende co-creatiesessie komen er voor het eerst studenten aan het woord. Vijf studenten van hbo-ict doen in opdracht van onderzoeker Justian Knobbout van het lectoraat Digital Smart Services onderzoek naar een best practice voor learning analytics bij de HU. Vanuit DLO faciliteren we deze opdracht. Op 18 april laten de studenten hun bevindingen tot dusver zien, om feedback op te halen bij geïnteresseerde docenten.

Experimenten

Naast het onderzoek van de studenten over learning analytics wordt er in het Canvas-Proeflokaal al geëxperimenteerd met onder andere co-creatie tussen docent en student, de nieuwe quiz-functionaliteit van Canvas (Quizzes.Next), een koppeling met Github en andere LTI-koppelingen.

Ook zijn veel docenten actief met het verkennen van Canvas vooruitlopend op implementatie bij hun opleiding. Daardoor komen de eerste voorbeelden van ontwerpen beschikbaar in de Open Course Index van Canvas-HU.

Canvas-community binnen de HU

Hoe kunnen docenten nou goed ervaringen en tips uitwisselen over het gebruik van de digitale leeromgeving? We organiseren vanuit DLO diverse bijeenkomsten zoals de co-creatiesessies en inloopspreekuren. De reviews van Team Leren over Canvas worden zeer goed bezocht. Maar we willen ook graag faciliteren dat docenten zonder onze tussenkomst elkaar kunnen vinden.

We hebben in Yammer een netwerk ingericht voor docenten die actief of geïnteresseerd zijn in Canvas. Vanuit DLO berichten we daar over bijeenkomsten en ontwikkelingen rond de implementatie. Maar we nodigen docenten vooral uit om daar zelf actief deel te nemen en gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.

Verder is er een FAQ-pagina in Canvas ingericht waar veel gestelde vragen worden beantwoord, de roadmap te vinden is en de verslagen van de reviews van Team Leren worden gedeeld.

Meedoen?