Onderzoek en onderwijs werken samen aan ‘data awareness’ in Datalab@HU

Onderzoek en onderwijs werken samen aan ‘data awareness’ in Datalab@HU

Big Data, een moderne term die je vast weleens voorbij hebt horen komen. Maar waar hebben we het dan precies over? En waarom is het belangrijk om onze studenten ‘data savvy’ oftewel databewust op te leiden? Om hiervoor awareness te creëren is een intern samenwerkingsverband opgericht onder de naam Datalab@HU, waar onder meer onderzoekers en docenten Guido Ongena en Marc Teunis initiatiefnemers van zijn.

Datalab@HU wil een aanjaagfunctie gaan vervullen om docenten en onderzoekers bewust te maken van de disruptie die Big Data ook voor hun vakgebied kan gaan zijn of reeds is. “Op hogescholen gebeurt er momenteel nog relatief weinig met Big Data. De huidige maatschappij wordt echter steeds meer datagedreven. Daarom willen we dat docenten gaan nadenken over wat data voor de beroepen waarvoor ze opleiden betekent en wat hiermee in hun onderwijs te doen”, vertelt Guido Ongena, hoofddocent en onderzoeker bij HBO-ICT.

“Waar vroeger ICT nog als ondersteuning werd gezien, wordt dat steeds vaker het primaire proces voor heel veel organisaties. Zo gaat bijvoorbeeld een accountant in de toekomst geen cijfers meer controleren, maar checkt hij of een algoritme klopt. En als marketeer zoek je tegenwoordig op social media wat het imago van je organisatie is.” Volgens Ongena wordt het steeds gebruikelijker dat mensen zelf dingen meten, zoals met activity trackers als de Fitbit. Een ander voorbeeld is de NS die Big Data gebruikt om te kijken hoe de drukte in de trein is verdeeld. Voorbeelden te over. Ongena: “De HU kan daarom niet achterblijven. We moeten ons realiseren dat studenten meer moeten weten over data. Het is dan vervolgens aan de nieuwe generatie om ethisch om te gaan met Big Data. In ons onderwijs kunnen we hen leren hierop kritisch te zijn.”

Samenwerking onderzoek en onderwijs

In Datalab@HU zijn zowel het onderzoek als het onderwijs van de HU vertegenwoordigd. Ongena: “We bestaan uit een kernteam van enthousiaste onderzoekers en docenten, en een stuurgroep met lectoren en instituutsdirecteuren. We zijn nu vooral nog een virtuele community die zo’n 40 HU-medewerkers aan zich heeft gebonden die dit een belangrijk onderwerp vinden.” Collega Marc Teunis, docent en onderzoeker bij Life Sciences & Chemistry vult aan: “Deze community is een weerspiegeling van de diversiteit aan disciplines binnen de HU. Het zijn mensen die in de breedste zin van het woord geïnteresseerd zijn in data. Deze groep helpt elkaar ook bij het benaderen van problemen.” Daarbij doelt Teunis op knelpunten die worden gesignaleerd bij het doen van onderzoek. “We helpen elkaar bij het vinden van oplossingen. Deze kunnen binnen de HU liggen, maar ook zeker daarbuiten want onderzoekers zijn met de nieuwste technologische dingen bezig.”

Evenementen

Om meer bekendheid te geven aan Big Data en (on)mogelijkheden te laten zien gaat Datalab@HU evenementen organiseren. Allereerst staat in juni een evenement op de planning om een aantal instituten te informeren over Big Data. “Wat is het en wat kun je er wel en niet mee? We willen het onderwerp tot leven laten komen en bewustzijn creëren bij docenten”, aldus Ongena. De organisatie van dit evenement ligt bij Scompany, een studentadviesbureau van de HU, in opdracht van Datalab@HU. Teunis: “Ook willen we een zogenaamd ‘research bootcamp’, dat wordt georganiseerd door SURF, naar de HU halen in november van dit jaar. Dit evenement werd altijd georganiseerd bij universiteiten, maar voor hogescholen is het eveneens een erg interessante dag op technologisch hoog niveau.”

Infrastructuur voor onderzoek

Ten slotte willen Ongena en Teunis met hun community ervoor zorgen dat er een duidelijke infrastructuur komt om met data aan de slag te gaan. Ongena: “Hiermee bedoelen we de opslagcapaciteit voor grote hoeveelheden data, daarvoor is het HU-netwerk te klein en zijn externe harde schijven eigenlijk niet veilig genoeg. We hopen dat onderzoekers daar ook mee bezig gaan, naast de diensten.” Teunis besluit: “Een wens is om HU-breed toegang te krijgen tot meer rekenkracht, software ontwikkeling en schaalbare dienstverlening. Dit kan via een externe partij als SURFsara die een nationale infrastructuur op een supercomputer beheert.”

Wil je meer informatie over Datalab@HU of zelf aansluiten bij deze community, neem dan contact op met Guido Ongena via guido.ongena@hu.nl of Marc Teunis via marc.teunis@hu.nl.