Online focusgroepen faciliteren

De corona-maatregelen versterken de urgentie van blended research en online onderzoekstools. Van onderzoekers horen we steeds meer de behoefte rondom goed kunnen faciliteren van online focusgroepen. Met mogelijkheden in visueel communiceren en samenwerken. Team Digitale Onderzoeksomgeving onderzoekt op dit moment de inzet van de tools als Mural en Miro.

Wat daarbij speelt is GDPR compliant handelen. Door het wegvallen van het privacy shield tussen de EU en de USA ligt dit nog meer onder het vergrootglas. Samen met onze privacy specialisten onderzoeken we hoe we toch op korte termijn een proof of concept kunnen starten.
Meld je aan als je in de werkgroep betrokken wil zijn en binnenkort online onderzoek met Mural of Miro zou willen starten. Stuur een bericht naar onderzoeksupport@hu.nl. Vermeld mural/miro werkgroep in het onderwerp.