Meer online lessen in het rooster vanaf periode C

Meer online lessen in het rooster vanaf periode C

Afgelopen periode (B) zijn we gestart met een pilot “digitale lessen in je HU lesrooster” om de HU docent te ontlasten met het roosteren van digitale lessen, en een eenduidige locatie voor de student om te weten waar het afstandsonderwijs plaats vindt.

Het doel van DLO en BIM was om de docent niet met het faciliteren van de online lesruimtes bezig te laten zijn, waarbij het faciliteren van de virtuele klasruimtes in het rooster proces zou worden opgenomen. Hierdoor kon de docent dat kleine beetje tijd weer terug in het onderwijs steken.

Vanuit deĀ student hoorden we vooral berichten dat het niet duidelijk was waar nu de link te vinden was voor zijn les. Soms werd deze per e-mail verstrekt, dan via Canvas en soms via een MS Teams omgeving. Voor de student was het doel om 1 punt hebben voor alle lessen en deadlines. Dit is gelukt via het studenten portaal myHU waar in het rooster alles samenkomt.

rooster myHU

Vanuit de pilot opleidingen is er positief op deze ontwikkeling gereageerd en zo’n verhaal gaat dan snel door de HU gemeenschap heen. Dit heeft ertoe geresulteerd dat vanaf volgende periode tenminste de volgende instituten ook gekozen hebben om digitale lessen via dit proces te laten faciliteren:

  • ITT
  • SVO
  • IGT&D

 

Het process

Hoe ziet het rooster proces er dan uit? Zie onderstaande afbeelding

1