HU Cultural Mix: Meet & Greet

HU Cultural Mix: Meet & Greet

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op vrijdag 29 april en is niet meer actueel

For English, see below

HU Cultural Mix is een netwerk van buitenlandse studenten die een opleiding volgen aan de Hogeschool Utrecht. De groep is in 2020 gestart in Amersfoort en bestaat op dit moment uit studenten uit Aruba, Curacao, Suriname en Congo.

De doelen van HU Cultural Mix, luiden als volgt;

  • Verbinding creëren tussen buitenlandse studenten.
  • Thuisgevoel bieden aan buitenlandse studenten binnen de HU en de opleiding.
  • Kennis en ervaringen delen met elkaar.
  • Elkaar ondersteunen.

Activiteiten en bijeenkomsten
Om de benoemde doelen te bereiken organiseert HU Cultural Mix activiteiten en bijeenkomsten. Socialiseren hoort er natuurlijk bij! Vandaar dat er om de week een bijeenkomst georganiseerd wordt. Dit gaat de ene keer online en de andere keer op locatie. De bijeenkomsten zijn verschillende sociale en educatieve activiteiten, zoals speurtochten, borrels en picknicks.

Uitbreiding
HU Cultural Mix wil er niet alleen zijn voor studenten in Amersfoort, maar ook voor studenten in Utrecht. Daarom zijn zij op zoek naar meer buitenlandse studenten die aan de HU studeren en zich willen aansluiten bij de HU Cultural Mix.

Meet & Greet
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je HU Cultural Mix ontmoeten? Meld je hier aan voor de Meet & Greet of scan de QR-code hieronder.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op via:
E-mail: huculturalmix@hu.nl
Whatsapp: +31655178849

English

HU Cultural Mix is ​​a network of foreign students who study at Hogeschool Utrecht. The group started in Amersfoort in 2020 and currently consists of students from Aruba, Curacao, Suriname and Congo.

The goals of HU Cultural Mix are as follows;

  • Creating connections between foreign students.
  • Offering foreign students a feeling of home within the HU and the study programme.
  • Sharing knowledge and experiences with each other.
  • Supporting each other.

Activities and meetings
In order to achieve the stated goals, HU Cultural Mix organizes activities and meetings. Socializing is of course part of it! That is why a meeting is organized every other week. Sometimes this is online and other times on location. The gatherings are various social and educational activities, such as scavenger hunts, get-togethers and picnics.

Expansion
HU Cultural Mix does not only want to be there for students in Amersfoort, but also for students in Utrecht. That is why they are looking for more foreign students who study at HU and want to join the HU Cultural Mix.

Meet & Greet
Are you interessted and do you want to meet HU Cultural Mix? Register here for the Meet & Greet or scan the QR code below.

For more information or questions, please contact:
Email: huculturalmix@hu.nl
Whatsapp: +31655178849

QRCode for Aanmelden Meet & Greet