Communicatie t.b.v. nieuwsbrief aandacht functionarissen PL99/PL101

Communicatie t.b.v. nieuwsbrief aandacht functionarissen PL99/PL101

Om de toegankelijkheid van de gebouwen te vergroten is door de HU subsidie aangevraagd en toegekend voor het plaatsen van automatische deuropeners op de eerste verdieping op de doorgang tussen de Padualaan 99 en Padualaan 101.

Door deze automatische deuropeners kunnen studenten en medewerkers met een lichamelijke of motorische beperking:

1- Zelfstandig gebruik maken van de doorgang op de eerste verdieping van gebouw PL99 naar gebouw PL101.

2- Hoeft iemand niet eerst naar buiten om van gebouw PL99 naar PL101 te gaan als men zich autonoom wil verplaatsen.

3- Bespaart het tijd en energie om van PL99 naar PL101 te gaan.

4- Kan er makkelijker gebruik gemaakt worden van de bibliotheek.

Op deze manier zijn we weer een stapje verder naar een inclusieve en toegankelijke HU en draagt dit ook bij aan het welzijn van studenten en medewerkers.

enEnglish