ECHO Award nominee over de kracht van het verschil

ECHO Award nominee over de kracht van het verschil

De kracht van het verschil

Hogeschool Utrecht heeft Niusha Froozesh, student Communicatie, voorgedragen voor de Echo Award HBO 2022, een prijs voor niet-westerse studenten die zich inzetten voor diversiteit en inclusie. Niusha benadrukt de kracht van het verschil: door verhalen te vertellen kunnen we verschillen in cultuur en identiteit overbruggen. ‘We kunnen allemaal ontzettend veel van elkaar leren.’

Niet-westerse vrouwen
Niusha maakt zich sterk voor de positie van alleenstaande niet-westerse vrouwen. Vrouwen die niet bevoorrecht zijn maar wel grote verantwoordelijkheden hebben. ‘Ze dragen hun gezin, hun familie, hun kinderen.’ Toch zien sommigen van hen kans om een studie te volgen of een eigen onderneming op te zetten. Vaak in combinatie met werk of bijbaantjes om te voorzien in het onderhoud van hun gezinnen.

Verandering van onderop
Ze zet haar netwerk in om deze vrouwen te ondersteunen en roept anderen op om dat ook te doen. ‘Als je een vrouw twee minuten aanhoort, kan je haar koppelen aan een ander.’ Een verandering in hun positie kan je echter niet van bovenaf opleggen, meent ze. De meeste mensen zijn niet in staat om hun waarden en normen snel aan te passen. ‘Ik geloof in verandering van onderop, door kennis en ervaringen met elkaar te delen.’

Verhalen vertellen
Verhalen brengen gedeelde ervaringen los. ‘We maken als mensen allemaal dezelfde dingen mee, los van onze culturele achtergrond. Ik heb als kind in Iran aan de jasmijn geroken, jij misschien aan een tulp, maar de kern van onze beleving is hetzelfde.’ Kleine gebeurtenissen kunnen als metafoor dienen voor grotere. Iedereen heeft als kind een lievelingsgerecht gehad, heeft zich bezeerd en een week met pleisters gelopen. ‘Door verhalen te vertellen groeien we naar elkaar toe en verdwijnt de angst voor het onbekende.’

Mensen samenbrengen
Dan wordt de tegenstelling tussen westers en niet-westers ook minder scherp. ‘Op koningsdag zijn we er trots op om Nederlander te zijn en het liefst zou ik dat gevoel het hele jaar door vasthouden.’ De realiteit is echter dat we vaak in scherpe discussies verzeild raken. In het Midden-Oosten zeggen ze: ‘Eerst eten en dan politiek. Door gezamenlijk te eten, verhalen te vertellen en muziek te maken, kan je mensen samenbrengen.’

Rol van het onderwijs
Het onderwijs is daarbij ook belangrijk. ‘Hogeschool Utrecht vervult een belangrijke maatschappelijke rol. De hogeschool kan studenten faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling door gesprekken te organiseren waarin iedereen de ruimte krijgt om zich uit te drukken.’ Vanuit het Netwerk Diversiteit & Inclusie draagt Niusha daaraan bij. Met haar collega’s organiseert ze activiteiten gericht op dialoog en een veilige leeromgeving.

Ambassadeursnetwerk
De nominatie voor de Echo Award biedt haar extra mogelijkheden. Samen met 33 andere genomineerden is zij vanaf 28 augustus lid van het ambassadeursnetwerk van Echo. ‘Ik voel mij vereerd dat ik als niet-westerse vrouw, alleenstaande moeder en student mag aanschuiven om mijn verhaal te delen. In gesprekken ontdekken we de onderlinge verschillen en de kracht die daaruit voortkomt. Hopelijk groeien we dan gezamenlijk toe naar een diverse en inclusieve wereld.’

Ken je een niet-westerse student die hart heeft voor diversiteit en inclusie, meld die dan aan voor de Echo Award HBO 2023 (via info.di@hu.nl).

Echo Award
Netwerk Diversiteit & Inclusie

 

Vond jij dit interessant? Bekijk wat het Netwerk D&I nog meer te bieden heeft via actueel.

Heb je aan-of-opmerkingen, wil je jouw verhaal kwijt of wil je eens kennismaken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We blijven graag in gesprek.

enEnglish