Wie doet wat?

Commissies

Onderstaan is te lezen waar de focus ligt van de zeven netwerkcommissies en is een mailadres van de contactpersoon per commissie te vinden.

Commissie Studenten

De commissie studenten werkt aan bewustwording en urgentiebesef over thema’s gerelateerd aan diversiteit en inclusie. Dit doet de commissie door activiteiten voor en door studenten te organiseren waarin studenten op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met gerelateerde thema’s. 

Contant met commissie:

Marisa Schutte: marisa.schutte@student.hu.nl 

Commissie Onderwijs

De commissie onderwijs heeft als doel dat elke opleiding zich bewust is van het belang van diversiteit en inclusie binnen het onderwijs en hier structureel aandacht aan besteedt om dit te verwezenlijken. Het gaat enerzijds om bewustwording (waar moet je dan aandacht aan besteden?) en anderzijds om het bieden van handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Contant met commissie:

Angelique Ruiter: angelique.ruiter@hu.nl
Jamie Knecht (die/hen/hun/diens): jamie.knecht@hu.nl
Karlijn van Ramshorst: karlijn.vanramshorst@hu.nl 

Commissie Medewerkers

De commissie medewerkers draagt HU breed bij aan een diverse en inclusieve werkomgeving. Het doel van de commissie is om bij te dragen aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. De daar bijhorende taken van de commissie zijn; het dialoog aangaan met betrokken stakeholders, agenderen van diverse thema’s rondom diversiteit en inclusie zoals gendergelijkheid, werken met zichtbare óf onzichtbare ondersteuningsbehoefte hebt, mentale gezondheid etc.

Contant met commissie:

Henny van der Neut (zij/haar): henny.vanderneut@hu.nl
Marjolein de Beus (zij/haar): marjolein.debeus@student.hu.nl

Commissie Logistiek en Facilitair

De commissie Logistiek en Facilitair houdt zich bezig met de toegankelijkheid en inclusiviteit van de fysieke- en digitale omgevingen van de HU-campus. Op dit moment wordt er vooral focus gelegd op twee thema’s, namelijk; 1) toegankelijkheid voor mensen met een (functie)beperking of neurodiversiteit en 2) begrijpelijk en inclusief taalgebruik. Dit betrekt de fysieke HU-locaties en de digitale systemen waar medewerkers en studenten van de HU mee te maken kunnen krijgen.

Contact met commissie:

Jamie Knecht (die/hen/hun/diens): jamie.knecht@hu.nl

Commissie Evenementen

De commissie evenementen werkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van het netwerk binnen de HU, aan het creëren van bewustwording en het delen van kennis en inzicht in de verschillende thema’s die aan diversiteit en inclusie raken, aan het vergroten van de betrokkenheid bij het netwerk en het creëren van meer sense of belonging binnen de HU.

Contact met commissie:

Yunus Emre Cicek: Yunus-emre.cicek@hu.nl
Angelique Hagen: Angelique.hagen@hu.nl

Commissie Onderzoek

De commissie onderzoek zet zich in voor het verkrijgen van het inzicht in hoe thema’s rondom diversiteit en inclusie terugkomen binnen de onderzoeken van de HU, zowel thema’s als doelgroep. Dit is van groot belang aangezien de onderzoeken fundering leggen voor het onderwijs en hoe deze wordt vormgegeven.

Contact met commissie:

Nadezda Broshuis: nadezda.broshuis@hu.nl
Amir Nikoui: amir.nikoui@hu.nl

Commissie Communicatie

De commissie communicatie zet zich in om de zichtbaarheid van het netwerk D&I en al haar activiteiten te vergroten. Ze voorziet hiertoe de website en diverse social media kanalen van relevante content en adviseert de ander commissies op het gebed van communicatie.

Contact met commissie:

info.di@hu.nl 

enEnglish