17 VN-doelen

11. Veilige en duurzame steden

Ongeveer de helft van de wereldbevolking woont in de stad en de verwachting is dat dat aantal alleen maar toeneemt. Vrijwel al deze verstedelijking vindt plaats in ontwikkelingslanden. Helaas bevat die groei van ‘stedelijk gebied’ ook sloppenwijken.

Duurzame Utrecht Science Park

Het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities zet zich in voor de realisatie van een duurzaam Utrecht Science Park die zich profileert op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is het Centre opdrachtgever van een zogenoemd Quest studentenproject ‘Green Campus’. In dit project werken studenten technische bedrijfskunde aan concepten die de verduurzaming van hun eigen campus dichterbij brengen. De studenten doen onderzoek naar de mogelijkheden voor Utrecht Science Park om zich te profileren door in aanmerking te komen voor een International Sustainable Campus Excellence Award van ISCN, een platform voor die locaties die een voortrekkersrol laten zien op gebied van creativiteit, effectiviteit en goede prestatie eigenschappen van hun campus

Contactpersoon
Erlijn Eweg, erlijn.eweg@hu.nl

Urban Energy

Het Lectorenplatform is een initiatief van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, gevestigd in Hogeschool Utrecht. Het wil kennisvalorisatie ten behoeve van het bedrijfsleven meer gestalte geven. Binnen het thema ‘Urban Energy’ (energie in de gebouwde omgeving) wil het een brug vormen van praktijkgericht en maatschappelijk gericht onderzoek naar het bedrijfsleven. Daarbij werken de lectoraten samen met elkaar en met bedrijven aan projecten. Verworven kennis vloeit terug in het bedrijfsleven en het onderwijs. Jaarlijks organiseert het Lectorenplatform de Transition Zero Award – een studentenchallenge rondom de energietransitie in steden.

Contactpersoon
Erlijn Eweg, erlijn.eweg@hu.nl

Human Capital Agenda Urban Energy

De Human Capital Agenda (HCA) van de topsector Energie vraagt van het hbo-onderwijs aantrekkelijk onderwijs met zicht op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en voortdurende aandacht voor het versterken van competenties die bijdragen aan één van de grootste uitdagingen van de eeuw: de energietransitie. Daarvoor is het van belang zicht te krijgen op de kennisvragen van het MKB die nu in praktijkgericht onderzoek wel en niet beantwoord kunnen worden. Met inzicht en overzicht op de huidige situatie, kan antwoord worden gegeven op de vraag hoe het HBO-onderwijs flexibel en op maat kan voldoen aan de kennisvragen vanuit het MKB en wat dit betekent voor gezamenlijke kansen.

Contactpersoon
Erlijn Eweg, erlijn.eweg@hu.nl

InnovatieLab Circulair Beheer, Onderhoud en Renovatie

Hoe maken we de stad circulair? Welke innovatieve oplossingen zijn er voor het circulair beheren, onderhouden en renoveren van woningen? Binnen het Centre of Expertise Smart Sustainable cities van de Hogeschool Utrecht wordt momenteel een InnovatieLab Circulair Beheer, onderhoud en renovatie ontwikkeld. Hiermee beogen we een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire stadwarmte. Hiermee biedt het Innovatielab een ‘leerwerkplaats’ voor studenten van verschillende opleidingen.

Contactpersoon
Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, smartsustainablecities@hu.nl

Warmte Koude Opslag

Door duurzamer om te gaan met het verwarmen en koelen van gebouwen kunnen we veel energie besparen. Warmte- en koudeopslag (WKO) is een methode waarbij warm/koud water in de bodem wordt opgeslagen om op een later moment gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De investering in een WKO is hoog, maar eenmaal actief is deze methode uiterst duurzaam en zorgt het ook nog eens voor een lagere energierekening.

Contactpersoon
Arjan Verheul, arjan.verheul@hu.nl

Intelligent beton

Het draadloze netwerk van de Hogeschool Utrecht is een modern wireless netwerk met de nieuwste techniek. Met behulp van een extra tool kan de software een zogenaamde “driehoeksmeting” maken om de locatie van IP devices te bepalen. Deze gegevens kunnen samen met andere gegevens verzameling(en) een schat aan informatie ontsluiten over hoe de gebouwen van HU gebruikt worden.

Met de gegevens van realtime bezetting van gebouwen en werkelijk gebruik. is het mogelijk acties in te zetten om dit te verbeteren. Op deze manier kunnen de gebouwen efficiënter gebruikt worden.

Contactpersoon
Gerard Verwoolde, gerard.verwoolde@hu.nl

SAUNAC

Het internationale project Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (SAUNAC) is een samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen, waaronder de HU, bedrijven en overheidsinstanties uit verschillende landen, met als doel om het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van oplossingen te versnellen voor duurzaamheidsvraagstukken die spelen in Aziatische steden door samenwerking te bevorderen tussen Vietnamese en Europese hoger onderwijsinstellingen.

Op dit moment woont 45% van de bevolking in steden en dat percentage groeit snel. Dat heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven. De Vietnamese overheid heeft zich ten doel gesteld om onder andere uitlaatgassen terug te brengen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen. SAUNAC helpt partnerinstellingen in Vietnam hierbij.

Contactpersoon
Martijn Rietbergen, martijn.rietbergen@hu.nl

Werkspoorkwartier

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier. Dit terrein moet een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht worden waar ruimte is voor creatieve, circulaire maakbedrijven. Concreet betekent dit meer oppervlak aan bedrijfslocaties en werkgelegenheidsgroei. Daarmee komt een groot netwerk en brede kennis en expertise beschikbaar voor het project. Kijk voor meer informatie op Smart Sustainable Cities.

Contactpersoon
Evert-Jan Velzing, evert-jan.velzing@hu.nl

Electric Mondriaan

Energie opwekken met een glas-in-loodraam? Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht ontwierpen samen de Electric Mondriaan: een raam met ruitjes voorzien van luminescerend materiaal dat de kleuren omzet in licht. De energie wordt opgeslagen in een powerbank, waardoor de stroom op elk moment gebruikt kan worden. Een duurzaam en stijlvol alternatief voor de saaie zwarte zonnepanelen dus!

Contactpersonen
Marcel de Reeder, marcel.dereeder@hu.nl
Wilko Planje, wilko.planje@hu.nl

Creative Producers

Dat we de verwarming niet al te hard aan moeten zetten weet inmiddels iedereen. Maar hoe kunnen we onze woningen zonder aardgas gaan verwarmen? Er zijn een heleboel technologieën beschikbaar, maar het blijkt moeilijk te zijn om bewoners en gebruikers hier gebruik van te laten maken. Dit Kennis Innovatie Mapping (KIEM) project probeert, door middel van creatieve bedrijven met hun ontwerpende en gebruikersgerichte aanpak, gebruikers mee te nemen in het energietransitie traject. Dit wordt gedaan door een uniek team van Creative Producers (de sociaal/ maatschappelijke ontwikkelroute) en Innovatiecoaches (de technisch/ economische ontwikkelroute). Beide routes worden gelijktijdig gevolgd en met elkaar verbonden om tot een goed resultaat te komen. Kijk voor meer informatie op de site Smart Sustainable Cities.

Contactpersoon
Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, smartsustainablecities@hu.nl