HU-ambassadeurs zetten zich in voor duurzaamheid

Wat doe jij aan duurzaamheid? Binnen de HU gaat een groep enthousiaste studenten en medewerkers een nieuwe impuls geven aan ons duurzaam denken en doen. Onder hen: Elise Nauta, directeur van het Instituut Social Work; Cyrille Krul, directeur van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven; en Daniëlle van Wijngaarden, directeur Bedrijfsvoering. Onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering trekken dus samen op. “We willen uitdragen dat verduurzamen veel meer is dan energie besparen.”

Elise Nauta

Op 20 februari kwamen de nieuwe duurzaamheidsambassadeurs voor het eerst bijeen. “Verduurzaming gaat ons allemaal aan”, stelt ambassadeur Elise Nauta. “Het is een belangrijk thema in de beroepspraktijk van vandaag én morgen. Daarom koppelen we ons onderwijs aan de VN-doelstellingen: de Sustainable Development Goals.” Deze SDG’s zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering van de HU. “We hebben ontzettend veel duurzame initiatieven”, stelt Elise. “We kunnen die nog veel zichtbaarder maken. Daarom ben ik ambassadeur geworden; om awareness te creëren en trots uit te dragen, en zo te inspireren tot nieuwe, duurzame initiatieven.”

Olievlek

Daniëlle van Wijngaarden

Daniëlle beaamt dit. “Om het eens niet-duurzaam te verwoorden: als ambassadeur wil ik de awareness als een olievlek laten uitbreiden. Kijk, dit doen we al; wat ga jij doen? Hoe maken we samen de HU nog duurzamer? Onze bedrijfsvoering – met groene gebouwen, recycling, inkoopbeleid – kan hierbij inspireren én studenten professioneel uitdagen: hoe kan jij vanuit je toekomstige vakgebied ons gedrag helpen verduurzamen? Welke innovaties zijn volgens jou nodig om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen? Zo wordt niet alleen de HU duurzamer, maar leiden we ook duurzame professionals op.” Daniëlle adviseert om voor inspiratie eens te kijken op de website https://husite.nl/duurzaam, een initiatief van het programmateam Duurzaamheid. “In dat team werken mensen vanuit het onderwijs, OO&S en het HU Green Office samen onder leiding van Sandra Valenbreder. Ze helpen het thema ‘duurzaamheid’ nog tastbaarder te maken voor medewerkers en studenten.”

Challenge based

Cyrille Krul

“Voor deze generatie studenten is het onbestaanbaar dat je, waar je ook terecht komt, niet je steentje bijdraagt aan een duurzame wereld. Professioneel en persoonlijk. Dus hoort duurzaamheid thuis in onze opleidingen. Zo werken we steeds meer aan opdrachten die direct aan de SDG’s gekoppeld zijn”, stelt Elise. Cyrille: “Met challenge based onderwijs zeg je eigenlijk: dit is de maatschappelijke uitdaging (SDG), ga daar eens interdisciplinair naar kijken. Vanuit welke opleidingen en onderzoeksgroepen kunnen mensen daar een bijdrage aan leveren? Je hebt altijd meerdere kennisgebieden en meerdere perspectieven nodig. Wat is haalbaar als je de mens als uitgangspunt neemt? Daar komt de expertise van onze kenniscentra om te hoek kijken.”

De mens centraal

Het is goed dat we bij het duurzaamheidsvraagstuk verder kijken dan alleen het energievraagstuk, stelt Cyrille. “Uiteindelijk zijn het niet technologische oplossingen die voor een duurzamere wereld gaan zorgen, maar mensen. Ook bij een vraag als ‘hoe komen we in huizen van het gas af’ moet je niet de techniek centraal zetten, maar de leefbaarheid voor de bewoners. Door het vraagstuk vanuit de bewoner te benaderen, krijg je beter zicht op welke kennisdomeinen je ook nodig hebt, zoals gedragsverandering, het sociale domein en ethiek. Als je werkt vanuit mensen, werk je al snel aan verduurzaming in de breedte. Techniek is maar een hulpmiddel.”

Praat!

De mens als uitgangspunt nemen, dat doen de drie directeuren in hun dagelijkse werk én als ambassadeurs. “Je kan pas zeggen dat je bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige samenleving als je de dialoog aangaat”, stelt Cyrille. “Wat kan jij doen? Wat verwacht je van mij? Wat kunnen we samen betekenen voor de wereld om ons heen? Kies als instituut, lectoraat of dienst een SDG dat goed bij je past en laadt het met concrete voorbeelden waarover je het gesprek kan aangaan. Hoe breder we de organisatie betrekken, hoe meer we kunnen doen. Als brede hogeschool zijn we er bij uitstek op toegesneden om duurzaamheidsvraagstukken breed op te pakken.”

Bron: HUOntwikkelt