HU-symposium: “Als je klimaatverandering in één woord moet vatten, dan zeg ik: water”

HU-symposium: “Als je klimaatverandering in één woord moet vatten, dan zeg ik: water”

Met een toenemende vraag naar drinkwater en bronnen die door klimaatverandering onder druk staan, is het van cruciaal belang dat we stappen ondernemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Op vrijdag 29 september 2023 vond over dit thema het eerste symposium “de toekomst van ons water” van Hogeschool Utrecht plaats. Het symposium bracht een diverse groep van studenten, medewerkers en professionals uit de watercyclus samen om dit thema te verkennen.

Het symposium werd geopend door Jim Jansen, hoofdredacteur New Scientist, voorzitter van het college van bestuur Wilma Scholte op Reimer, HU-alumnus en adviseur Waterkwaliteit & Technologie Roy Duijnmaijer, Patrick Cramers, directeur van Instituut for Life Sciences and Chemistry en Roberta Hofman, die ingingen op de rol die Hogeschool Utrecht samen met de regio kan spelen in de uitdagingen op het gebied van water. In het gesprek werd door Wilma en Patrick toegelicht dat we als hogeschool veel onderzoek doen op dit vlak en dat we met ons onderwijs een nieuwe generatie professionals op het gebied van water opleiden. Én dat we dit in nauwe samenwerking doen met de beroepspraktijk.

"In een tijd waarin waterproblemen steeds vaker de krantenkoppen halen, kunnen wij als hogeschool zeggen dat we actief werken aan oplossingen."

Roberta Hofman, vanuit het KWR Water Research Institute als associate lector gedetacheerd bij de HU

Klimaatverandering in één woord

Na deze opening vertelde meteoroloog Reinier van den Berg over de impact die klimaatverandering heeft op het watersysteem van de wereld. Reinier begon zijn verhaal heel treffend met de woorden: “Als je klimaatverandering in één woord moet vatten, dan zeg ik: water”. Klimaatverandering heeft impact op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van ons water. Als treffend voorbeeld liet hij een timelapse zien van onze gletsjers, waarin te zien is dat deze al jaren achter elkaar vijf tot zeven meter smelten en dat hier geen herstel in zit. Dit smeltende water komt terecht in onze zeeën, wat weer zorgt voor een stijgende zeespiegel en verzilting van de bodem en het bodemwater. Gelukkig is volgens Reinier het tij nog te keren, al benadrukt hij wel dat het echt twee voor twaalf is en we nu met elkaar actie moeten ondernemen.

Ook zuinig op bronnen

Na Reiner was het woord aan Sigrid Scherrenberg van Royal HaskoningDHV, die inzoomde op de waterketen. Ze ging in op de kansen en mogelijkheden die er zijn om watertekorten in de toekomst te voorkomen. We moeten namelijk zuiniger zijn op water, maar ook op onze bronnen. Maar hoe dan? Ze gaf in haar presentatie een aantal praktische oplossingen zoals regelgeving die moet worden aangescherpt, water besparen door burgers én door bedrijven en het aanboren van andere bronnen dan alleen de schoonste waterbronnen.

Er zijn genoeg uitdagingen voor de waterketen, industrie, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Maar ook genoeg oplossingen te bedenken en vinden met elkaar. Opgaves waarin we door samen te werken tot het beste resultaat komen. Het symposium heeft hiervoor een eerste aanzet gegeven en dat smaakt naar meer. Benieuwd naar dit thema en wat we hier als HU allemaal mee doen? Mail dan naar michiel.vanderstelt@hu.nl, programmamanager Samen Duurzaam.

Over Samen Duurzaam

Expertisegebied Samen Duurzaam wil de ecologische voetafdruk van onze regio naar nul krijgen. Daarom benaderen we maatschappelijke vraagstukken integraal vanuit onderwijs, onderzoek en in samenwerking met onze partners. Onze studenten zijn de change agents die de duurzame innovaties aanjagen. Zo dragen we bij aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving. Meer informatie over Samen Duurzaam kun je vinden op www.hu.nl/samen-duurzaam.