Duurzame HU
Duurzame HU

Duurzame HU

Duurzaamheid is geen keuze, maar noodzaak! We zien duurzame ontwikkeling als maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Duurzaamheid staat daarom centraal in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. We laten ons daarbij inspireren door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Jongeren opleiden tot professionals in een wereld die snel en ingrijpend verandert, dat kan niet zonder te kijken naar onze verantwoordelijkheid en bredere rol in de samenleving. De professionals die wij opleiden zullen een toekomst moeten gaan vormgeven die gebaseerd is op duurzame ontwikkeling. Hogeschool Utrecht wil bijdragen aan de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving doordat duurzaamheid in de genen van de HU-gemeenschap zit.
De regionale ambitie ‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’ hebben we tot een van onze eigen speerpunten gemaakt. Die HU-speerpunten sluiten aan bij de focus van de regio, de stad Utrecht en het regionale bedrijfsleven. In het Ambitiedocument Utrecht Science Park hebben we de energietransitie benoemd als topprioriteit.

In het ambitieplan HU 2026 is duurzaamheid een van de zwaartepunten van onze missiegedreven opgaven. Daarmee ontwikkelen we ons van een duurzame HU naar een HU die duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk ziet als een belangrijke opgave voor de komende jaren met het genereren van waarde voor de regio.

Voor verdere ontwikkeling en profilering van elk van de vier zwaartepunten, dus ook voor duurzaamheid, is een regiegroep aangesteld bestaande uit een collegelid en directeuren (onderwijs, onderzoek en diensten). Met het profiel dat we aan het ontwikkelen zijn willen we dé partner in de regio worden voor duurzaamheidsvraagstukken, zoals slimme mobiliteit, gezonde leefomgeving en circulair gebouwde omgeving. We willen dat onze kennis en de kennis die we ontwikkelen en onderwijzen toegepast wordt waardoor we daadwerkelijk bijdragen aan die duurzame samenleving. We laten ons daarbij inspireren door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (17 SDG’s) van de Verenigde Naties. Met speciale aandacht voor  ‘De donuteconomie’ van Kate Raworth. We willen werken aan duurzaamheid op een integrale manier en op deze manier verder bijdragen aan oplossingen van duurzaamheidvraagstukken die aan de orde zijn in onze regio.

Om onze duurzaamheidsinspanningen in de afgelopen jaren en de nieuwe fase die we zijn ingegaan te vieren werd op 8 oktober 2020 als onderdeel van het 25-jarige jubileum van de HU de duurzame HU in het zonnetje gezet op de HU Dag van de Duurzaamheid 2020 met het thema ‘Think Local, Act Global’. Wil je even terugkijken naar deze dag, klik dan hier.

Ook dit jaar ben jij weer van harte welkom op de online Dag van de Duurzaamheid 2021 (onderdeel van de Utrecht Science Week), op donderdag 14 oktober 2021, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 14.45. Kijk voor het volledige programma op DvdD.hu.nl

Hoe kunnen we de inzichten die de coronacrisis ons heeft gebracht inzetten voor een duurzamere wereld. Door in te zetten op een meer circulaire, groene, regeneratieve, koolstofarme en lokaal verankerde economie, waarin financiën, milieu en maatschappelijk rendement meer in balans zijn. Maar ook met aandacht voor sociale duurzaamheid. Om duurzaamheid ook binnen de HU te verankeren is het HU Duurzame Ambassadeurswerk, de SDG community, gelanceerd. De SDG community is een online en offline) community voor HU-medewerkers en -studenten die impact (willen) maken op de SDG’s en hierin een voortrekkersrol willen vervullen. De ambassadeurs stimuleren duurzaam denken en handelen bij studenten en medewerkers van de HU. Kijk naar het verhaal van Eelco Koot, minor Leefbare Stad.

In het jaarverslag van de HU staan kort en bondig de resultaten vermeld op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Om recht te doen aan de vele inspanningen, doen we vanaf 2020 uitgebreider verslag en laten we zien wat met duurzaamheid gerealiseerd is in relatie tot onze ambities. Zonder uitputtend te zijn, geeft het jaaroverzicht een beeld hoe we ons als HU in 2019 hebben ingezet voor een duurzame wereld. Ga naar Jaaroverzicht duurzaamheid 2019 en lees hoe Hogeschool Utrecht een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van (samen)leven in een stedelijke omgeving. Een handige infographic geeft een overzicht van de high lights.