Duurzame HU
Duurzame HU

Duurzame HU

We vinden het belangrijk dat duurzaamheid deel uitmaakt van het professionele handelen van studenten en medewerkers, zowel in sociaal, ecologisch als economisch opzicht. Onder het motto ‘practice what you teach’ integreert Hogeschool Utrecht (HU) het thema duurzaamheid ook in haar eigen bedrijfsvoering.

Introductie

De snelle maatschappelijke ontwikkelingen vragen erom dat wij niet alleen in ons onderwijs en onderzoek vooruit kijken, maar ook in onze bedrijfsvoering. De HU ziet duurzaamheid als verantwoordelijkheid voor nu en voor de generaties die na ons komen. Daarom werken we aan verduurzaming op gebieden als energiegebruik, mobiliteit, horeca, inkoop en afvalscheiding. De hogeschool heeft als doelstelling om de bedrijfsvoeringprocessen te verduurzamen in nauwe samenwerking met Onderwijs en Onderzoek.

Er zijn twee hoofddoelstellingen:

· In 2030 een C02-neutrale bedrijfsvoering

· In 2030 voldoen aan de Paris Proof norm voor energieverbruik

Duurzaamheid is geen keuze, maar noodzaak! We zien duurzame ontwikkeling als maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Duurzaamheid staat daarom centraal in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. We laten ons daarbij inspireren door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De regionale ambitie ‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’ hebben we tot een van onze eigen speerpunten gemaakt. Die HU-speerpunten sluiten aan bij de focus van de regio, de stad Utrecht en het regionale bedrijfsleven. In het Ambitiedocument Utrecht Science Park hebben we de energietransitie benoemd als topprioriteit.

In het ambitieplan HU 2026 is duurzaamheid een van de zwaartepunten van onze missiegedreven opgaven. Daarmee ontwikkelen we ons van een duurzame HU naar een HU die duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk ziet als een belangrijke opgave voor de komende jaren met het genereren van waarde voor de regio.

Voor verdere ontwikkeling en profilering van elk van de vier zwaartepunten, dus ook voor duurzaamheid, is een regiegroep aangesteld bestaande uit een collegelid en directeuren (onderwijs, onderzoek en diensten). Met het profiel dat we aan het ontwikkelen zijn willen we dé partner in de regio worden voor duurzaamheidsvraagstukken, zoals slimme mobiliteit, gezonde leefomgeving en circulair gebouwde omgeving. We willen dat onze kennis en de kennis die we ontwikkelen en onderwijzen toegepast wordt waardoor we daadwerkelijk bijdragen aan die duurzame samenleving. We laten ons daarbij inspireren door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (17 SDG’s) van de Verenigde Naties. Met speciale aandacht voor  ‘De donuteconomie’ van Kate Raworth. We willen werken aan duurzaamheid op een integrale manier en op deze manier verder bijdragen aan oplossingen van duurzaamheidvraagstukken die aan de orde zijn in onze regio.

Met trots kijken we terug op de HU Dag van de Duurzaamheid 2023 van 3 oktober 2023. Een gevarieerd programma met in de ochtend een gezamenlijk programma met een plenair gedeelte in de grote collegezaal op Padualaan 101 met een Keynote van lector Reint Jan Renes over hoe de psychologie van gedragsverandering werkt. Een bruisende Green Market op het Duurzaamheidsplein. Daar vond je nieuwe kledingitems bij de kledingruil, trapte je een smoothie bij elkaar, laat items repareren en leer meer over het aanbod van duurzaam onderwijs. Op de HU hebben we namelijk duurzame minoren, masters en honours. Daarnaast had je de mogelijkheid om 10 workshops op locatie en een feestelijke afsluiting/borrel op het Duurzaamheidsplein.

Bekijk hier de terugblik van de Dag van de Duurzaamheid 2023.

We willen ons  inzetten op een duurzamere wereld. Door in te zetten op een meer circulaire, groene, regeneratieve, koolstofarme en lokaal verankerde economie, waarin financiën, milieu en maatschappelijk rendement meer in balans zijn. Maar ook met aandacht voor sociale duurzaamheid. Om duurzaamheid ook binnen de HU te verankeren is het HU Duurzame Ambassadeurswerk, de SDG community, gelanceerd. De SDG community is een online en offline) community voor HU-medewerkers en -studenten die impact (willen) maken op de SDG’s en hierin een voortrekkersrol willen vervullen. De ambassadeurs stimuleren duurzaam denken en handelen bij studenten en medewerkers van de HU. Kijk naar het verhaal van Eelco Koot, minor Leefbare Stad.

In het jaarverslag van de HU staan kort en bondig de resultaten vermeld op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Om recht te doen aan de vele inspanningen, doen we vanaf 2020 uitgebreider verslag en laten we zien wat met duurzaamheid gerealiseerd is in relatie tot onze ambities. Lees hieronder het Jaaroverzicht Duurzaamheid 2021/2022 van Hogeschool Utrecht.

Bijlagen