Duurzame HU
Duurzame HU

Duurzame HU

Duurzaamheid is geen keuze, maar noodzaak! We zien duurzame ontwikkeling als maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Duurzaamheid staat daarom centraal in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. We laten ons daarbij inspireren door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Jongeren opleiden tot professionals in een wereld die snel en ingrijpend verandert, dat kan niet zonder te kijken naar onze verantwoordelijkheid en bredere rol in de samenleving. De professionals die wij opleiden zullen een toekomst moeten gaan vormgeven die gebaseerd is op duurzame ontwikkeling. Hogeschool Utrecht wil bijdragen aan de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving doordat duurzaamheid in de genen van de HU-gemeenschap zit. Dit kun je lezen in het Ambitieplan Hogeschool Utrecht ‘HU in 2026’.
De regionale ambitie ‘Utrecht klimaatneutraal in 2030’ hebben we tot een van onze eigen speerpunten gemaakt. Die HU-speerpunten sluiten aan bij de focus van de regio, de stad Utrecht en het regionale bedrijfsleven. In het Ambitiedocument Utrecht Science Park hebben we de energietransitie benoemd als topprioriteit. Ben jij benieuwd hoe Hogeschool Utrecht in 2019 aan haar vijf ambities werkte? Bekijk dan hier de video.

In het jaarverslag 2019 van de HU staan kort en bondig de resultaten vermeld op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Om recht te doen aan de vele inspanningen, doen we vanaf dit jaar uitgebreider verslag en laten we zien wat gerealiseerd is in relatie tot onze ambities. Zonder uitputtend te zijn, geeft dit jaaroverzicht een beeld hoe we ons als HU in 2019 hebben ingezet voor een duurzame wereld. Ga naar Jaaroverzicht duurzaamheid 2019 en lees hoe Hogeschool Utrecht een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van (samen)leven in een stedelijke omgeving.