Duurzame HU

Onderwijs & Onderzoek

Bij de transitie naar een duurzame samenleving kunnen hogescholen een essentiële rol spelen. Hogeschool Utrecht wil professionals opleiden die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving en werkt daarom systematisch aan de versterking van duurzaam onderwijs en onderzoek.

Als missiegedreven organisatie willen we een stevige bijdrage leveren aan het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Deze doelen zijn voor de HU richtinggevend en inspirerend. We werken aan maatschappelijke opgaven en vragen uit de arbeidsmarkt. Die vragen worden steeds complexer. Interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk is daarom nodig.

In elke HU-opleiding moet aandacht zijn voor het bereiken van (een deel van) de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, vinden we. Ook streven we naar een royaal aanbod aan minors die betrekking hebben op de SDG’s. Door studenten in een Green Office actief in te zetten om te werken aan duurzaamheid in de HU, creëren we meer studentbetrokkenheid en frisse ideeën. Ben je benieuwd welke duurzame minoren die HU aanbiedt?

Kenniscentra
Wij vinden het belangrijk dat mensen gezond en veilig samen kunnen leven in gezonde, duurzame, slimme steden. Vanuit vier kenniscentra werken we in de driehoek onderwijs, beroepspraktijk en kennisontwikkeling aan stedelijke maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om complexe regionale vraagstukken die alleen door samenwerking vanuit verschillende vakdisciplines kunnen worden opgelost. Vragen uit het werkveld worden vertaald naar praktijkopdrachten voor het onderwijs en/of gekoppeld aan onderzoek binnen lectoraten. Zo ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor bedrijven en organisaties die bijdragen aan de circulaire stad.

Er wordt dus veel samengewerkt met het reguliere onderwijs, hieronder zijn nog enkele voorbeelden terug te vinden. Daarnaast kan je ook kijken op onze pagina duurzame initiatieven of op duurzame nieuwsberichten voor meer praktijkopdrachten vanuit verschillende HU opleidingen. Ben je benieuwd naar onze kijk op Studentsucces? Lees dan het artikel ‘De weg naar studentsucces is een groene weg‘.

Leerteam duurzaam onderwijs ontwikkelen met Teaching & Learning Network (TLN)
Teaching & Learning Network biedt in samenwerking met het programmateam duurzaamheid begeleiding aan docenten die onderwijs willen ontwikkelen dat bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. In een docentenleerteam wordt vraaggestuurd gewerkt. Meer over het leerteam lees je op de TLN site.

Centres of Expertise

Aan de HU zijn een aantal Centres of Expertise verbonden: platforms voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en HU waar gezamenlijk vernieuwende producten en diensten worden ontwikkeld. Het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities werkt door innovatief onderzoek en onderwijs aan oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen.

Lees hier meer over één van hun duurzame initiatieven.

SDGs On Stage

SDGs on Stage is een vernieuwend content- en stageplatform om studenten, docenten en ondernemingen te verbinden rondom de Sustainable Development Goals.

Studenten zijn de makers van de toekomst en daarmee van groot belang voor de transitie naar een duurzame samenleving. Hierbij streven we naar een groeiende economie, een gezond klimaat en een maatschappij waar mensen gezond, gelukkig en gelijkwaardig zijn.

Alle hogescholen in Nederland hebben samen het SDG Charter ondertekend. Hiermee committeren zij zich aan het SDG-bekwaam maken van alle studenten en dragen daarmee bij aan het behalen van de SDGs in 2030.

SDGs on Stage is een initiatief dat is voortgekomen uit het SDG netwerk van alle hogescholen in Nederland. De Vereniging Hogescholen ondersteunt hierbij. Klik hier voor meer informatie op.

Duurzame Honours

Duurzame Honours op de Hogeschool Utrecht zijn voor alle studenten die zich naast hun studie extra willen inzetten op het gebied van duurzaamheid. Deze verbredende honourstrajecten en -projecten zijn toegankelijk voor iedereen (ook voor eerstejaars en internationale studenten) zodat je met studenten en docenten van andere opleidingen in aanraking kunt komen. Elke cursus is gericht op thema’s en vaardigheden die bruikbaar zijn in persoonlijke en professionele sfeer. Deze vorm van Honours laat zien dat jij je kennis en vaardigheden wilt verbreden door verder dan je eigen vakgebied te kijken. In het schooljaar 2022-2023 hebben we o.a., deze duurzame Honours:

  1. Mensenrechten en duurzame ontwikkeling
  2. Critical thinking and global citizenship
  3. Duurzaam denken en doen
  4. Buiten gebeurt het
  5. Duurzame projecten het hele jaar door

Voor meer informatie bekijk hier de pagina op Green Office HU.

Workshop Onderwijs & Onderzoek Festival

In januari 2020 vond in de Werkspoorkathedraal het Onderwijs & Onderzoek Festival plaats waar de Green Office aanwezig was met de workshop Toekomstbestendig onderwijs en de Sustainable Development Goals: ontwerpen van onderwijs dat een bijdrage levert aan SDGs. Jaarlijks verzorgt de Green Office een workshop rondom duurzaamheid op het Onderwijs & Onderzoek Festival.

Begin maart 2021 verzorgde de Green Office, de workshop Wat zou jij doen als je wereldleider was? tijdens de online variant van het festival. Er zijn (misschien verrassende!) handvatten aangereikt om je dagelijks leven duurzamer in te richten. En het Green Office project ‘Precious Plastic’ stond centraal.

Green Office HU

Green Office HU zet zich in om een duurzame toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht, maar ook bij medewerkers en studenten van de HU. Dit doet Green Office door mensen te informeren, inspireren en te activeren. Voorbeelden waar Green Office onderwijs en onderzoek samenbrengt, zijn bij de duurzaamheidsworkshops, sustainable tours en bijeenkomsten, zoals de energiemarkt. Het gehele overzicht van activiteiten vind je hier. Wil je meer weten over de Green Office? Ga dan naar deze pagina.

SDG's in het onderwijs

Het is de ambitie van de Hogeschool Utrecht dat in 2026 alle opleidingen van de HU met hun beleid en in hun curriculum merkbaar en meetbaar bijdragen aan duurzaamheid, zodat zij studenten opleiden die werken aan het realiseren van de Sustainable Development Goals op professioneel en op persoonlijk vlak.

De ambitie om de SDG’s in het onderwijs te integreren wordt op verschillende plekken in de organisatie al opgepakt. Sommige opleidingen weten niet goed hoe dit te vertalen naar hun onderwijspraktijk. Ook is het van belang een gedeeld beeld te ontwikkelen wat de HU verstaat onder duurzaam onderwijs. Enerzijds om beter te kunnen sturen op de gewenste ontwikkeling, anderzijds om extern te kunnen verantwoorden.

In opdracht van de Regiegroep van het Expertisegebied Samen Duurzaam, is de HU in studiejaar 2022/2023 een meerjarig project gestart: SDG’s in het onderwijs. Dit project beoogt de Instituten te helpen in het realiseren van deze ambitie door kennisvergaring en -uitwisseling te organiseren, instrumenten te ontwikkelen (waaronder de Duurzaamheidsmonitor) die helpend kunnen zijn in deze transitie, en in het algemeen op te treden als coördinator en aanjager van gesignaleerde behoeftes vanuit het onderwijs. Daarbij beginnen we in het economisch domein.

Richtinggevend voor dit onderwerp is het werkmodel dat de Regiegroep Samen Duurzaam heeft ontwikkeld: opleidingen moeten zich gaan verhouden tot alle SDG’s en hun studenten opleiden tot ‘change agents’ die duurzame innovaties en transities kunnen aanjagen.

Voor meer informatie: Eva Dijksterhuis – projectmanager

HU-SAMEN-DUURZAAMHEID_MODEL_210423