Duurzame HU

Onderwijs & Onderzoek

Bij de transitie naar een duurzame samenleving kunnen hogescholen een essentiële rol spelen. Hogeschool Utrecht wil professionals opleiden die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving en werkt daarom systematisch aan de versterking van duurzaam onderwijs en onderzoek.

Als missiegedreven organisatie willen we een stevige bijdrage leveren aan het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Deze doelen zijn voor de HU richtinggevend en inspirerend. We werken aan maatschappelijke opgaven en vragen uit de arbeidsmarkt. Die vragen worden steeds complexer. Interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk is daarom nodig.

In elke HU-opleiding moet aandacht zijn voor het bereiken van (een deel van) de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, vinden we. Ook streven we naar een royaal aanbod aan minors die betrekking hebben op de SDG’s. Door studenten in een Green Office actief in te zetten om te werken aan duurzaamheid in de HU, creëren we meer studentbetrokkenheid en frisse ideeën.

Kenniscentra

Wij vinden het belangrijk dat mensen gezond en veilig samen kunnen leven in gezonde, duurzame, slimme steden. Vanuit vier kenniscentra werken we in de driehoek onderwijs, beroepspraktijk en kennisontwikkeling aan stedelijke maatschappelijke vraagstukken. Het gaat om complexe regionale vraagstukken die alleen door samenwerking vanuit verschillende vakdisciplines kunnen worden opgelost. Vragen uit het werkveld worden vertaald naar praktijkopdrachten voor het onderwijs en/of gekoppeld aan onderzoek binnen lectoraten. Zo ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor bedrijven en organisaties die bijdragen aan de circulaire stad.

Centres of Expertise

Aan de HU zijn een aantal Centres of Expertise verbonden: platforms voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en HU waar gezamenlijk vernieuwende producten en diensten worden ontwikkeld. Het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities werkt door innovatief onderzoek en onderwijs aan oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen.