Duurzame HU

Samenwerkingen

De HU is een inspirerende kennis- en innovatiepartner voor bedrijven en instellingen. In een partnerschap spreken we met elkaar af dat we een langdurig samenwerkingsverband aangaan waar iedereen bij wint.
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent voor Hogeschool Utrecht dat zij bij de inkoop van leveringen, diensten en werken in alle fasen van het inkoopproces rekening houdt met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. Het is voor Hogeschool Utrecht een belangrijk instrument dat kan helpen haar duurzaamheidambities te realiseren. Deze ambities kunnen onder andere betrekking hebben op het verminderen van CO2-emissies, de transitie naar een circulaire economie, het voorkomen van schendingen van mensenrechten in de (internationale) productieketen en social return. MVI kan ook bijdragen aan het behalen van specifieke lokale en regionale beleidsdoelen, zoals het stimuleren van bepaalde bedrijfstakken en het bevorderen van werkgelegenheid. Wil je meer weten over Duurzame Inkoop op de HU? Klik dan hier.

Let op! Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Daarom kunnen er nog enkele wijzigingen ontstaan en informatie toegevoegd worden.

SUEZ

Afval is waardevol. Door afvalstromen bij de bron goed te scheiden, kunnen we er grondstoffen van maken die we steeds opnieuw kunnen gebruiken in nieuwe producten en materialen. Om waardevolle grondstoffen van de aarde te beschermen en te behouden, wil SUEZ iedereen laten inzien hoe waardevol afval is.
SUEZ: ‘Onze doelstelling is om gedurende de periode 2019-2021, 3,5% aan CO2-uitstoot per getransporteerde ton afval te besparen. In 2017 hebben wij 1,3% CO2-uitstoot bespaard. Daarnaast dient het brandstofverbruik met 2% per gereden kilometer te verminderen. In 2017 hebben wij reeds 0,85% vermindering gerealiseerd. Al onze chauffeurs hebben de opleiding Het Nieuwe Rijden afgerond en brengen dit in praktijk. Het nieuwe rijden stimuleert energie-efficiënter rijgedrag door slimmer te rijden. Met de boordcomputer krijgt de chauffeur een continue terugkoppeling van zijn rijgedrag dat bovendien visueel inzichtelijk is op de monitor van de boordcomputer. Zo hebben we het brandstofverbruik (en dus ook de CO2-uitstoot) met 10% verminderd.’

Benieuwd welke duurzaamheidsmaatregelen SUEZ nog meer neemt bij inzameling, lediging, transport, overslag en verwerking van het afval van Hogeschool Utrecht? Klik dan hier.

Fruit Op Je Werk

Sinds 2019 november heeft de HU een samenwerking met Fruit op je werk. Deze leveren ons vers fruit in fruitboxen. Gezond leven is belangrijk dus pak gerust een stuk fruit of tomaatjes. Deze zijn in het bijzonder voor de HU medewerkers.

Goed doel

December 2021 was de HU dicht door de coronacrisis dus is het fruit gedoneerd aan het goede doel.

Oorsprong fruit

Het liefst haalt Fruit op je werk al zijn fruit uit Nederland. Dit heeft meerdere voordelen; milieu, houdbaarheid, trots eigen land. Dit is niet altijd mogelijk helaas. Maar de appels en peren komen uit de provincie Utrecht, een teler in het dorp ’t Goy.

Meer informatie: https://www.fruitopjewerk.nl/mvo

 

Bijlagen

Hago

Hago en Hogeschool Utrecht bouwen verder aan optimale faciliteiten.
Op 1 mei 2019 is het nieuwe schoonmaakcontract bij Hogeschool Utrecht in gegaan. De onderwijsinstelling koos, na een zorgvuldig doorlopen aanbestedingsprocedure, opnieuw voor Hago als partner, voor een periode van maximaal tien jaar.

De keuze voor Hago komt volgens Hogeschool Utrecht onder andere voort uit drie redenen: “Hago heeft de kennis en ervaring die nodig zijn om de complexiteit van schoonmaken bij hogere onderwijsinstellingen het hoofd te bieden. Daarnaast geeft Hago er blijk van oog te hebben voor de belangen van het personeel, het belangrijkste kapitaal dat bij dag en dauw op locaties van Hogeschool Utrecht aanwezig is. Ook neemt Hago zijn maatschappelijke rol serieus en gaat het hier verantwoord mee om, zowel op sociaal vlak als op het gebied van vermindering van de milieubelasting.”

Benieuwd hoe Hago aan de slag gaat met de Sustainable Development Goals op Hogeschool Utrecht? Ga dan naar Hago MVO. Ga naar ‘Successen HU-Hago‘ voor een overzicht van alle successen tussen Hago en Hogeschool Utrecht.

Bron: Hago

Nelis Breedweer

Breedweer en Nelis pakken unieke primeur sociale aanbesteding Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht heeft potentiële partijen voorgesorteerd en marktconsultatie verricht op basis van artikel 2.82. Deze bepaling in de Aanbestedingswet houdt in, dat een aanbestedende dienst bepaalt dat alleen inschrijvingen mogen worden ingediend door bedrijven met minstens 30% gehandicapte of kansarme werknemers. Ondernemingen die daar niet aan voldoen, mogen dus geen inschrijving indienen.

En dat gebeurde met een prachtige gunning van de aanbesteding tot gevolg: zeven panden van de Hogeschool Utrecht met 60.000 m² glasbewassing en het gevelonderhoud, waarin drie partijen samenwerken: Breedweer, Nelis en Hogeschool Utrecht. Nelis staat positief tegenover de kansen. ‘’We zien immers tal van organisaties die van meerwaarde willen zijn voor hun omgeving. Dat kan goed samengaan met zakelijk succes. Sterker nog: om duurzame werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn gezonde bedrijven essentieel.”

“We willen aanbesteden aan partijen voldoen aan dit artikel, gaf de hogeschool aan”, vervolgt Jack van Breedweer facilitaire diensten. “Ik heb me aangemeld voor deze aanbesteding en uitgelegd wie we zijn, wat we doen en wat ons onderscheidt. Nelis was ook aanwezig bij de marktconsultatie. Ik heb toen voorgesteld om op een andere manier aan te besteden. Om daar samen in op te trekken, want juist in het sociale domein moet je elkaar niet beconcurreren. In het aanbestedingsformat is de marktdialoog opgenomen, zodat marktpartijen met de HU en met elkaar in gesprek konden gaan.”

Door de samenwerking met Nelis kunnen we zeggen dat we de enige twee zijn die sociaal ondernemen op deze schaal doen”, vervolgt Jack. De drietrapsraket zit ‘m in elkaar versterken. “Als je niet bereid bent om te delen, kun je niet vermenigvuldigen”, weten Jack en Jeff. “Nelis zet net als wij in op sociaal maatschappelijke impact. Als ondernemer doe je dan iets terug voor de samenleving. Breedweer verkoopt geen dienstverlening of schoonmaakdienst, wij verkopen impact, waardoor onze klant die onze dienstverlening inkoopt ook impact maakt. Kiest een bedrijf of organisatie bewust voor impact maken, dan volgt trots vanzelf en willen zij dit graag aan hun klanten laten zien. Sociaal inkopen vergroot namelijk ook de waarde van de organisatie”.

Bron: Schoonmaak Journaal 2020 

CWS

Wij geloven we in een toekomst die nog gezonder en veiliger is dan nu en wij werken hier elke dag aan. Wij bieden hygiëne en dragen bij aan veiligheid met onze oplossingen en producten. Zowel voor onze gebruikers als voor onze medewerkers.
Wij geven de duurzame visie van Hogeschool Utrecht extra vorm door de inzet van bio-katoen
en additionele milieuvriendelijke supplies. De inzet van bio-katoen zorgt voor een CO2-
besparing van 68% t.o.v. regulier katoen en een afvalreductie van 79% t.o.v. servetten.

Overige milieuvriendelijke supplies zijn foamzeep (53% minder zeepverbruik en 30% minder
waterverbruik), het toiletpapier met het FSC-keurmerk en het ECO-label keurmerk en daarnaast,
u bespaart door het in de dispenser ingebouwde remmechanisme circa 20% op toiletpapier.

Wil je meer informatie over de katoenen handdoekrol? Klik dan hier.

Gastcollege's en rondleidingen

Informatie volgt.