SDG’s in het onderwijs

SDG’s in het onderwijs

 

EEN SDG HUIS DAT RICHTING GEEFT AAN DUURZAAM ONDERWIJS

De HU streeft ernaar om in 2026 duurzaamheid in het curriculum van alle opleidingen te hebben opgenomen  zodat zij studenten opleidt die in staat zijn om vanuit hun professie een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transities op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

Het SDG huis is ontwikkeld als denkkader door het projectteam SDG’s in het onderwijs, in opdracht van de regiegroep Samen Duurzaam. Het huis is een praktische handreiking om aan de slag te gaan met de duurzame transitie van het onderwijs bij de HU. Het projectteam kan hierin faciliteren met verschillende werkvormen. Het SDG huis is niet in beton gegoten maar zal juist in samenspraak met het onderwijs verder worden verduurzaamd tot een praktische toekomstbestendige tool voor alle opleidingen.

Er is een aantal keuzes gemaakt bij de totstandkoming van het SDG huis:

  • We werken vanuit het vaststellen van waarden/ maatschappelijke opgaven naar het bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs).
  • We sluiten – vanuit het oogpunt van adoptie – aan op wat docenten al kennen en doen.
  • Een duurzame transitie betekent een beweging van aantasting van onze leefomgeving naar het leveren van een positieve bijdrage aan de SDGs
  • De SDGs zijn integraal onderdeel van het onderwijs, dus niet alleen een los vak, of een minor. Duurzaamheid is het nieuwe normaal.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de projectleider Eva Dijksterhuis.