Duurzame HU

Bedrijfsvoering

Onder het motto ‘practice what you teach’ wil Hogeschool Utrecht (HU) het thema duurzaamheid ook in de bedrijfsvoering van de organisatie zelf integreren. De afgelopen jaren zijn al grote verbeteringen bereikt.

De snelle maatschappelijke ontwikkelingen vragen erom dat wij niet alleen in ons onderwijs en onderzoek vooruit kijken, maar ook in onze bedrijfsvoering. De HU ziet duurzaamheid als verantwoordelijkheid voor nu en voor de generaties die na ons komen. Daarom werken we aan verduurzaming op gebieden als energiegebruik, mobiliteit, horeca, inkoop en afvalscheiding. Sinds 2018 zijn alle HU-gebouwen in Utrecht geconcentreerd op het Utrecht Science Park. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, zoals minder mobiliteit door concentratie en een grotere energie-efficiency in de gebouwen.

Sterk verbeterde energie-efficiëntie

We slagen erin om steeds efficiënter om te gaan met energie. Energie-efficiëntie gaat zowel over minder als over schonere energie. Bijvoorbeeld door gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie, energie-neutrale nieuwbouw en gebruik van zonne-energie uit de batterijen van onze e-cars. Tot mei 2018 realiseerde de HU al een energie-efficiëntieverbetering van 47,84% ten opzichte van 2005. De verwachting is dat we tussen 2005 en 2020 een energie-efficiëntieverbetering van 56% zullen bereiken. Dat is ruimschoots méér dan waarop de 30% waarop we ons vrijwillig hebben vastgelegd in het convenant Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie (MJA3). In dit convenant heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en instellingen over energie-efficiëntie.

Energieneutraal in 2030

Vanaf 2030 willen we als organisatie energieneutraal zijn. De vraag naar elektriciteit, warmte en koude moet dan volledig gedekt worden door hernieuwbare energiebronnen. In 2010 voerde de HU een energiezorgsysteem in volgens de BasisCheck Energiezorg 2005 en ontwikkelde haar energiezorgsysteem verder in lijn met ISO50001. Ook is het energieverbruik verduurzaamd door de aankoop van Eneco Eco Garanties, door de overheid erkende garanties van oorsprong. Veelal kopen organisaties namelijk groene stroom in zonder te weten of dit bijvoorbeeld Nederlandse windenergie is, Noorse waterkracht of afkomstig van een Chinees zonnepark. Door deze garanties van oorsprong draagt de HU bij aan de productie van duurzame energie en de beperking van de uitstoot van broeikasgassen als CO2.

Horeca en watertappunten

De horecavoorzieningen in onze gebouwen hebben we aangepast. We hebben een nieuwe banqueting-leverancier, VITAM, en het restaurant op de Padualaan 97 is ingericht met een nieuw, duurzaam cateringconcept. In navolging van de Universiteit Utrecht verzorgt de HU uitsluitend nog vegetarische banqueting. Verder hebben we watertappunten aangebracht in alle gebouwen, om zo het gebruik van plastic weggooiflessen te ontmoedigen.

Programma’s

Het programma Duurzame Bedrijfsvoering omvat drie belangrijke thema’s: huisvesting, mobiliteit en ondersteunende processen, waaronder afvalscheiding. In onze speciale Green Office HU ontplooien studenten activiteiten om medewerkers en studenten van de HU te informeren, inspireren en activeren om samen te werken aan de duurzaamheidsdoelen van de HU.

Mobiliteit

Hogeschool Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn, net als de Universiteit Utecht (UU). Verduurzaming van het woon-werkverkeer is essentieel om dit te bereiken. Want verreweg de meeste uitstoot wordt veroorzaakt door autogebruik van medewerkers en bezoekers van het Utrecht Science Park.

Meer informatie

Huisvesting

Sinds 2018 is al het Utrechtse onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht gevestigd op één locatie: het Utrecht Science Park (USP). Hiermee hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt als we het hebben over duurzame huisvesting.

Meer informatie

Compensatie CO2 buitenlandse dienstreizen

Jaarlijks laat het International Office het aantal gevlogen kilometers voor internationale dienstreizen door HU medewerkers berekenen door een gecertificeerd bureau (CNG). Het totale aantal gevlogen kilometers wordt d.m.v. duurzaamheidsprojecten op andere plekken gecompenseerd. Hiervoor ontvangt de HU jaarlijks een certificaat.

Door de CO2 uitstoot door vliegreizen te compenseren, verminderen we onze ecologische voetafdruk.

Certificaat-compensatie-CO2

Afval & Grondstoffen

Hier volgt z.s.m. meer informatie.

Onderwijslogistiek

Efficiënt toetsen organiseren

Onderwijslogistiek zorgt ervoor dat toetsen die ’s avonds zijn geroosterd, zich concentreren in twee gebouwen in plaats van over alle gebouwen verspreid. Zo ontstaat efficiency. De gebouwen kunnen hierdoor hun openingstijden eventueel aanpassen aan de geroosterde activiteiten, zodat er bespaard kan worden op de huisvestingskosten.

Ruimtegebruik

Terugbrengen van benodigde ruimte gericht op het effectief gebruik van ruimte. Realisatie door toekennen van ruimtecontingenten, waarbinnen het onderwijs lessen en toetsen roosters.

Dit draagt bij aan Duurzaamheid door afname ruimteoppervlak en daarmee de faciliteiten die nodig zijn om ruimtes leefbaar te houden (verwarming, ventilatie, etc.).

Openingstijden en gebruik panden daluren

Samenwerking tussen Facilities en Plannen & Roosteren. We zetten in op efficiënt gebruik van de gebouwen in dalmomenten. Beperkt aantal gebouwen open in het weekend en roostering op zo min mogelijk verdiepingen. Dit draagt bij aan duurzaamheid door minder faciliteiten te gebruiken en door een lagere inzet van personeel (schoonmaak, beveiliging etc.).

Printen

Milieuvriendelijk printpapier

‘Canon Black Label Premium kopieer- en printpapier is helder wit (CIE164) en wordt milieuvriendelijk geproduceerd. Het printpapier is FSC-gecertificeerd en voorzien van een Europees Ecolabel.’

Dat betekent dat zij voldoen aan de hoogste kwaliteits- duurzaamheidstandaarden. Omwille van de witte kleur en opaciteit, is dit geen gerecycled papier. Wel is dit papier chloorvrij, dat is al een goede stap vooruit.

Papierloze positieve studieadviezen

Om het milieu te ontzien, heeft Onderwijslogistiek in overleg met examencommissies geregeld dat de positieve studieadviezen (ca. 5000 stuks) niet meer per papieren post gaan, maar digitaal per e-mail. Dit scheelt zowel bomen als werk, en de communicatie naar studenten gaat sneller.

Meer digitaal toetsen organiseren

Onderwijslogistiek werkt hard aan het digitaliseren van toetsen, zodat we kunnen besparen in papiergebruik. Het is van algemeen belang om spaarzaam om te gaan met materialen.

Digitaal toetsen organiseren zorgt voor een reductie in materialen en voorkomt verspilling van (tentamen)papier. Indicatie van de omvang is: 114.685 gemaakte papieren toetsen in 1 periode.