Duurzame HU

Sociale duurzaamheid

We willen een inclusieve, toegankelijke hogeschool zijn en ervoor zorgen dat iedere student en iedere medewerker zich thuis voelt. Teamwork is dan essentieel. Goed teamwork betekent: meer interactie, betere prestaties, gedeelde verantwoordelijkheid, effectiever leren en bovenal: meer werkplezier.

Eén van onze doelstellingen richting 2020 was: de organisatie platter maken. Minder bestuurslagen, verantwoordelijkheden zo laag mogelijk beleggen en de faculteitsgrenzen opheffen. Dat was een spannende en gedurfde stap, maar we zijn blij dat we hem hebben gezet omdat we nu beter interdisciplinair kunnen werken. We kunnen sneller verbindingen leggen, sneller schakelen. Onze aangepaste huisvesting helpt daarbij, met veel samenwerkingsruimtes en alle collega’s op loopafstand.

Teamwork vinden we essentieel
Teamwork vinden we dan ook essentieel voor de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en serviceverlening. Goed teamwork betekent: meer interactie, betere prestaties, gedeelde verantwoordelijkheid, effectiever leren en bovenal: meer werkplezier. De komende jaren willen we het werken in teams en het gemeenschapsgevoel verder versterken. Bij medewerkers maar ook bij studenten.

Diversiteit brengt ons nieuwe ideeën
We willen een gemeenschap zijn waarin ruimte is voor talent en ontmoeting. Waarin iedereen zich thuis en gekend voelt. Diversiteit vinden we een groot goed. Het brengt ons nieuwe ideeën, boeiende discussies, verrassende perspectieven en onverwachte oplossingen. Ook alumni vinden in de HU een trouwe partner, een bron van kennis en een thuisbasis. We steken dan ook energie in het opzetten van en bijdragen aan alumni-netwerken en community’s.

Studentenwelzijn draagt bij aan studentsucces
Onderwijs is maatwerk. Sommige studenten hebben extra uitdagingen nodig om optimaal te studeren, sommigen juist extra ondersteuning of aanpassingen. Op HU Helpt kan de student alle informatie vinden om succesvol te studie af te ronden; zoals financiële of juridische hulp, ondersteuning bij topsport of ‘peer support’ bij studeren met autisme.

Lees meer over de ambitie ‘HU-gemeenschap’ in ons ambitieplan HU in 2026

Bron: HUOntwikkelt

HU Teaching & Learning Network

Het Teaching & Learning Network van de HU is een feit: een netwerk waarbinnen wij als professionals ruimte en ondersteuning krijgen voor samenwerken, leren en innoveren. Als netwerk kunnen we onszelf, ons onderwijs en onderzoek verder ontwikkelen.

Het is de bedoeling dat docenten(teams) en onderzoekers zelf nieuwe initiatieven en gezamenlijke activiteiten aandragen en vooral ook hun eigen goede initiatieven en praktijken inbrengen en delen in het netwerk. Het TLN is immers geen organisatie ‘van bovenaf’ maar ‘van binnenuit’: het draait om collega’s die elkaar helpen en elkaar inspireren. Steun komt onder andere van collega’s uit het TLN-netwerkteam, dat support biedt bij onderwijsinnovatie en professionaliseringstrajecten verzorgt. Het netwerkteam denkt ook mee vanuit ons nieuwe ambitieplan, HU in 2026, door bijeenkomsten op te zetten rond vragen als ‘Wat zijn de kansen en mogelijkheden van digitalisering als katalysator? Wat betekent missiegedreven onderwijs in de dagelijkse HU-praktijk?

Het TLN-netwerkteam legt en onderhoudt goede verbindingen met andere kennisknooppunten binnen en buiten de HU, zoals de kenniscentra, onderzoekswerkplaatsen, Centres of Expertise, Learning Labs en het team Digitale Leeromgeving (DLO). Het Kenniscentrum Leren en Innoveren is dragend Kenniscentrum van het TLN. Verder is het TLN actief in landelijke netwerken en communities actief. Ook onderhoudt het contact met de Teacher-HUB van CARPE, waarin onderwijsinnovatieprofessionals uit het Europese CARPE-netwerk elkaar ontmoeten. Zo verzamelt en deelt het netwerk nieuwe inzichten en kennis, waar de onderwijs- en onderzoeksprofessionals van de HU weer van profiteren: kenniscirculatie ‘met open deuren’.

Teaching & Learning Network biedt in samenwerking met het programmateam duurzaamheid begeleiding aan docenten die onderwijs willen ontwikkelen dat bijdraagt aan de Sustainable Development Goals. In een leerteam wordt vraaggestuurd gewerkt.

Klik hier voor meer informatie over het Teaching & Learning Network.

Bron: HUOntwikkelt

Ambassadeursnetwerk

Veel collega’s in de HU zijn op de een of andere manier bezig met de Sustainable Development Goals (SDGs). In het ambassadeursnetwerk willen we kennis en ervaringen delen en duurzame initiatieven in de spotlights zetten. Thema’s zijn SDGs in het onderwijs, onderzoek naar duurzame oplossingen en duurzaamheid in onze eigen bedrijfsvoering.

Graag nodigen we je uit voor de eerste bijeenkomst van het duurzame ambassadeursnetwerk van de HU op donderdag 20 februari a.s. Wil jij er ook bij zijn? Mail dan naar duurzaamdoen@hu.nl.

Trainingen en workshops

Ga jij glimlachend naar huis aan het einde van de werkdag? Natuurlijk, het zit niet altijd mee, en iedereen heeft weleens een mindere dag. Maar je werk is een belangrijk deel van je leven. Daarom kun je maar beter zorgen dat je er meestal plezier in hebt.

Daar heb je meer invloed op dan je misschien denkt. Want werkplezier begint bij jouw eigen vitaliteit. Als je zorgt dat je je batterij goed oplaadt, heb je veel energie. Ook als het tegenzit. Zo ga je vaker met een glimlach naar huis.

Hogeschool Utrecht biedt je heel veel mogelijkheden om je vitaliteit een boost te geven. Kijk op het ontwikkelportaal (ontwikkelportaal.hu.nl) voor het Vitaliteitsaanbod. Bekijk bijvoorbeeld deze video over vitaliteit. Je kunt daarnaast ook als team aan de slag om de teamvitaliteit te verbeteren. Wil jij bijvoorbeeld stoppen met roken of meer mindful leven? Bekijk het brede aanbod van cursussen en trainingen in het ontwikkelportaal van de HU!

Bron: AskHU en HUOntwikkelt

 

Het Juridisch Studentenloket

Het Juridisch Studentenloket (JLS) is de rechtswinkel van de Hogeschool Utrecht en wordt geheel door studenten bemand! Je kunt bij ons terecht met uiteenlopende juridische vragen. Om kwaliteit te garanderen controleert een gekwalificeerd docententeam alle adviezen.

Voor en door studenten!
Naast dat de adviezen van het JSL door studenten opgesteld en gegeven worden, is ook het bestuur in handen van studenten. Onder begeleiding en advies van een betrokken docententeam stippelt het studentenbestuur de koers van het JSL uit en geeft zij hier invulling aan. Naast eerstelijns advies informeert het JSL studenten over hun rechten en plichten en verwijzen we indien mogelijk studenten door naar andere instanties.

Ga via deze link naar de website voor meer informatie.