Duurzame projecten

13. Klimaatverandering aanpakken

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

HU e-cars voor 100% schone energie

Op de fiets naar werk is een fantastische manier om duurzaam te doen. Helaas kunnen dienstreizen dit soms moeilijker maken. Daarom heeft de HU zes elektrische deelauto’s zodat jij je dienstreizen lekker met een elektrische auto kunt doen. Deze worden bovendien opgeladen door zonnepalen op de daken van de gebouwen op het Utrecht Science Park! Zo kun jij gemakkelijk, duurzaam én comfortabel naar je bestemming rijden. Het reserveren en openen van de auto’s gaat gemakkelijk met een app, zodat je snel weg kunt zijn.

Contactpersoon
Sandra Valenbreder, sandra.valenbreder@hu.nl

Warmte Koude Opslag

Door duurzamer om te gaan met het verwarmen en koelen van gebouwen kunnen we veel energie besparen. Warmte- en koudeopslag (WKO) is een methode waarbij warm/koud water in de bodem wordt opgeslagen om op een later moment gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De investering in een WKO is hoog, maar eenmaal actief is deze methode uiterst duurzaam en zorgt het ook nog eens voor een lagere energierekening.

Contactpersoon
Arjan Verheul, arjan.verheul@hu.nl

Duurzaam watertappunt

Sleep jij je waterfles ook overal mee naar toe? Je bent gelukkig niet de enige, want steeds meer mensen gebruiken hervulbare flessen in plaats van wegwerpflesjes. Als HU zijn we daar heel blij mee, en we moedigen dit dan ook graag aan. Daarom zijn er nu op verschillende plekken bij de HU watertappunten te vinden. Zo krijg jij niet alleen makkelijk je water, maar werken we ook samen aan duurzaamheid! Door zelf water te tappen zijn er namelijk geen plastic flessen nodig en hoeft het water niet vervoerd te worden. Dit bespaart grondstoffen en vermindert de uitstoot van CO2. Een win-win situatie dus!

Contactpersoon
Arjan Verheul, arjan.verheul@hu.nl

Miscancell

Op continue basis wordt er door studenten van HU gewerkt aan het bioraffinageconcept van Miscancell. Zij houden zich specifiek bezig met de winning van Xylose uit het olifantsgras. Verder is het uitwerken van het analyseprotocol een belangrijk opleverpunt. Miscancell ontwikkelt een bioraffinageproces waarbij uit een enkel gewas, in één proces vier productgroepen worden geproduceerd. Deze kunnen worden ingezet als industriële grondstoffen voor diverse toepassingen. De grondstof voor het proces is olifantsgras, een gewas dat bekend staat door het vermogen om per oppervlakte-eenheid een grote hoeveelheid CO₂ om te zetten in biomassa. Daarbij gaat het ook goed om met de bodem en is het zelfs in staat om arme grond te verrijken.

Contactpersoon
Hermen Bollemaat, hermen.bollemaat@hu.nl

HU Green Wall

Op een groene muur in het gebouw van HU Amersfoort kun je actuele informatie bekijken over allerlei duurzaamheidsonderwerpen en duurzame initiatieven op HU-Amersfoort.

Studenten Facility Management creëerden de HU Green Wall op een centrale plek op de begane grond in het gebouw. De muur is twintig vierkante meter groot en deels bekleed met planten. Via narrowcasting geeft het tv-scherm op de muur actuele informatie over duurzaamheid en duurzame initiatieven op HU Amersfoort. Zo wordt duurzaamheid als onderwerp op de muur zichtbaar en tastbaar voor studenten en medewerkers. De bedoeling is dat iedereen die langs de muur loopt zich zo bewuster wordt van de mogelijkheden om te verduurzamen. En dat je daar zelf ook actief aan kunt bijdragen. Zo komt er bij de Green Wall ook een inzamelpunt voor onder meer plastic flessen en een ideeënbox.

Contactpersoon
Mike van Rooijen, mike.vanrooijen@student.hu.nl

E-BussEd – elektrisch busvervoer

Omschakelen van vervuilende dieselbussen op schone elektrische bussen, om zo bij te dragen aan energieneutrale mobiliteit en efficiënter openbaar vervoer. Dat is de ambitie van diverse Europese regio’s. Het Europese project Building Capacities for a European-wide E-bus Deployment (e-BussED) verbindt deze regio’s met elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

Europese regio’s in Italië, Duitsland, Malta, Hongarije en Nederland die hun busvloot graag willen omschakelen van diesel naar elektrisch, worden door het project e-BussED met elkaar verbonden. De partnerregio’s wisselen ervaringen uit in verschillende stadia van de transitie richting e-bussen. Regio’s die worstelen met de snelle technologische ontwikkelingen op dit gebied worden zo ondersteund. Welke wegen zijn er te bewandelen? Hoe kan energie regionaal worden opgewekt? Door nieuwe ideeën en beter beleid stimuleert het project de vraag- én de aanbodkant van elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen. Daarmee krijgt ook de transitie naar een duurzame economie een impuls. Het project zal leiden tot zes regionale actieplannen en vier best practices reports. Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van Hogeschool Utrecht is partner van e-BussED, dat een subsidie kreeg van het European Regional Development Fund Interreg Europe. Studenten van onder andere de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde werken mee aan het project.

Contactpersoon
Martijn Rietbergen, martijn.rietbergen@hu.nl
Website, https://www.smartsustainablecities.nl/projecten/1485992.aspx?t=e-Bussed+-+Transitie+van+elektrisch+busvervoer+in+Europa

Green Office HU

Studententeam Green Office HU zet zich onder leiding van een green officer in om een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin te verankeren in Hogeschool Utrecht. Door middel van het bottom-up principe zorgt Green Office voor impact binnen de HU.

Green Office HU is een platform voor studenten en medewerkers om de duurzaamheidsambities van de HU waar te maken en samen te werken aan duurzaamheid. Medewerkers en studenten worden geactiveerd om een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (SDGs) binnen onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en/of in hun persoonlijk gedrag. Green Office werkt vanuit de drive van studenten, niet vanuit beleidsthema’s. Het motto is ‘positive energy’ – er wordt uitgegaan van mogelijkheden, niet van moeilijkheden. Green Office geeft onder andere workshops voor docenten en studenten om de SDGs in het onderwijs te verweven, promoot het kiezen van duurzame minoren, organiseert een kledingruil om te consuminderen, bevordert plantaardig eten met Meatless Monday, draagt bij aan duurzame inkoop en organiseert Green Café’s.

Contactpersoon
Saskia Hanssen, saskia.hanssen@hu.nl
Website, https://husite.nl/greenoffice

Riforest – permacultuur Rifgebergte

Arme boerengezinnen in het Rifgebergte in Noord-Marokko worden door Riforest ondersteund bij het ecologisch en economisch herstel van hun landbouwgronden. Onder meer door fruitbomen te planten en principes uit de permacultuur toe te passen. Door vergroening kunnen fruitteelt en landbouw er voldoende inkomsten opleveren voor een waardig bestaan. Op die manier vervalt de noodzaak voor vertrek naar de steden of het buitenland.

Samen met lokale bewoners werkt Stichting Riforest in het Rifgebergte aan de ontwikkeling van groene kernen. Op basis van principes uit de permacultuur geeft men ook training en advies. Permacultuur is een ontwerpwetenschap voor de bouw van menselijke leefomgevingen op ecologisch duurzame en economisch stabiele wijze. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld. Doelen zijn bijvoorbeeld voedselvoorziening, verbeterde waterhuishouding, productie van brandstof, bouwmateriaal, herstel van door de mens beschadigde landschappen en het creëren van een weerbare omgeving die onder andere beschermt tegen natuurgeweld.

Riforest is opgericht door een oud-student Communicatiesystemen van Hogeschool Utrecht. Het Rifgebergte is het land van de voorouders van de oprichters. De stichting neemt deel aan het EU-programma Frame, Voice and Report, dat erop gericht is de duurzame ontwikkelingsdoelen onder de aandacht te brengen van Europese burgers.

Contactpersoon
Aziz Kaouass, a.kaouass@riforest.nl
Website, https://www.riforest.nl

Vegan Fittie – duurzaam leven met weinig geld

Is duurzaam leven niet hartstikke duur? Hoe gaat daten met vleesetende mannen? Wat serveer je op een vegan verjaardag? Hoe ziet een vegan huis eruit en welke vegan hotspots zijn er?

Op deze en andere vragen gaat oud-studente Jetske in op Vegan Fittie. Met veel humor wil ze veganisme en duurzaamheid overbrengen. Ze probeert zelf zo duurzaam, vegan en sportief mogelijk te leven en ze doet daar verslag van op haar YouTube-kanaal, op Instagram en op Twitter. Regelmatig plaatst ze berichten, video’s en vlogs voor haar volgers, die ze liever ‘Vegan Fitties’ noemt.

Allerlei vragen en onderwerpen komen op een ongedwongen en persoonlijke manier aan bod. Ze krijgt veel reacties en zo ontstaan discussies over duurzaamheid, veganisme, gezondheid en hoe principieel je zou moeten zijn. Ze stapt bijvoorbeeld wél in het vliegtuig voor een weekendje Boedapest of Barcelona, dus een heilige is ze zeker niet, geeft ze eerlijk toe. De eigenaar van Vegan Fittie studeerde Creatieve Therapie aan Hogeschool Utrecht.

Contactpersoon
Jetske Kalwij, jetske@veganfittie.nl
Website, https://www.veganfittie.nl