Duurzame projecten

14. Bescherming van zeeën en oceanen

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee.

Sluit jouw project aan op doel 14? Meld je project dan nu aan via duurzaamdoen@hu.nl. #EnWatDoeJij?

Insted duurzame bodemenergie

Om duurzame energiesystemen ook echt duurzaam te laten presteren moet je ze wél goed onderhouden en beheren. Insted verzorgt het onderhoud en beheer van bodemenergiesystemen voor onder andere onderwijs‑ en zorginstellingen, hotels en wooncomplexen. Door onnodige vraag naar energie en energieverlies door transport te beperken, wordt de werkelijke vraag duurzaam opgewekt. Comfort en de energieprestatie zijn een samenspel van gebouw, installaties en bodemenergiesysteem. De opwekking, distributie en afgifte van energie zijn dus goed op elkaar afgestemd.

Insted werkt met eenvoudige grondwatersystemen en gestandaardiseerde concepten. Zo zijn de voorwaarden voor het leveren van kwaliteit goed en het maakt de kans op fouten kleiner. Ook het beheer is eenvoudiger als de bodemenergiesystemen per gebouw vrijwel gelijk zijn. Insted maakt deel uit van de Installect bedrijven die het gehele traject van ontwerp, realisatie en beheer van (bodem)energiesystemen verzorgen. Voor partners organiseert het bedrijf cursussen bodemenergie. Bij Insted werken diverse HU-alumni.

Contactpersoon
Bart van Zevenbergen, zevenbergen@insted.nl
Website, https://insted.nl