Duurzame initiatieven

15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen.

Sluit jouw project aan op doel 15? Meld je project dan nu aan via duurzaamdoen@hu.nl. #EnWatDoeJij?

Interactie in het wild

Veel thema’s worden online, op sociale media bediscussieerd. Zo ook de terugkeer van wilde dieren in Nederland. Deze discussies kunnen groepsvorming en polarisatie tot gevolg hebben. Communicatieprofessionals van publieke organisaties zijn op zoek naar handvatten om hier mee om te gaan.

Doel

Dit onderzoeksproject heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de psychologische kwesties, zoals emoties en identiteiten, die relevant worden gemaakt in (online) interacties over wildlife comeback. Deze inzichten worden meegenomen in de ontwikkeling van een training voor communicatieprofessionals.

Contactpersonen
Anne Kessels

Looptijd: 05 september 2022 – 04 september 2026

Laatste update september 2023

Miscancell – olifantsgras als industriële grondstof

Het gewas miscanthus of olifantsgras is een veelbelovende circulaire grondstof voor de papier-, farmaceutische en chemische industrie. Het is een zogeheten C4-gewas en daardoor zeer efficiënt in de vastlegging van CO₂. Olifantsgras neemt zeker vier keer zoveel CO₂ op uit de lucht als bomen. Het heeft geen bemesting, bestrijdingsmiddelen of irrigatie nodig, verrijkt de bodem en biedt een goede schuilplek voor klein wild. Ook is het een droog gewas en daardoor na het oogsten direct geschikt voor verwerking. Zo wordt miscanthus al gebruikt voor bio-energie, als stalstrooisel en als rantsoen om koeien een betere stofwisseling te geven.

Op basis van olifantsgras produceert Miscancell hoogwaardige cellulose voor onder andere papier. De geraffineerde producten dienen als circulaire industriële grondstoffen. Bijvoorbeeld voor laag-calorische zoetstof, geur- en smaakstoffen en voor Grasfalt®. In dit asfaltmengsel zijn de bitumineuze bindmiddelen vervangen door de natuurlijke grondstof lignine. Dat zorgt voor veel minder CO₂-emissie in de wegenbouw. Miscancell werkt op duurzame wijze aan de totale valorisatie van miscanthus. Eigenaar is een oud-student Chemische Technologie van Hogeschool Utrecht. Het bedrijf werkt structureel samen met HU-studenten en leidt zo de benodigde workforce op voor Miscancell.

Contactpersonen
Marcel van de Peppel en Hermen Bollemaat
Website, https://www.hu.nl/hustories/grasfalt

Laatste update december 2020

Refurbished ketens

Grondstoffen worden steeds schaarser, terwijl de vraag naar producten blijft stijgen. Hoe kunnen afgedankte producten ‘refurbished’ worden? HU-studenten onderzoeken – binnen de verschillende schakels die een rol spelen bij de levenscyclus van producten – hoe we afgedankte spullen kunnen renoveren of herstellen om opnieuw te worden verkocht.

Een refurbished product is een product dat na een eerste keer verkocht te zijn geweest, is terugbeland bij de fabrikant, producent of verkoper, daar is gecontroleerd, gerenoveerd, schoongemaakt en/of hersteld, om vervolgens in een zo goed mogelijke staat weer te koop aangeboden te worden. Vier studenten Technische Bedrijfskunde onderzoeken hoe producten hergebruikt zouden kunnen worden en hoe dit te realiseren valt met de verschillende schakels en bedrijven die een rol spelen bij de levenscyclus van de producten.

Contactpersoon
Evert-Jan Velzing,evert-jan.velzing@hu.nl