Duurzame projecten

15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen.

Sluit jouw project aan op doel 15? Meld je project dan nu aan via duurzaamdoen@hu.nl. #EnWatDoeJij?

Miscancell – olifantsgras als industriële grondstof

Het gewas miscanthus of olifantsgras is een veelbelovende circulaire grondstof voor de papier-, farmaceutische en chemische industrie. Het is een zogeheten C4-gewas en daardoor zeer efficiënt in de vastlegging van CO₂. Olifantsgras neemt zeker vier keer zoveel CO₂ op uit de lucht als bomen. Het heeft geen bemesting, bestrijdingsmiddelen of irrigatie nodig, verrijkt de bodem en biedt een goede schuilplek voor klein wild. Ook is het een droog gewas en daardoor na het oogsten direct geschikt voor verwerking. Zo wordt miscanthus al gebruikt voor bio-energie, als stalstrooisel en als rantsoen om koeien een betere stofwisseling te geven.

Op basis van olifantsgras produceert Miscancell hoogwaardige cellulose voor onder andere papier. De geraffineerde producten dienen als circulaire industriële grondstoffen. Bijvoorbeeld voor laag-calorische zoetstof, geur- en smaakstoffen en voor Grasfalt®. In dit asfaltmengsel zijn de bitumineuze bindmiddelen vervangen door de natuurlijke grondstof lignine. Dat zorgt voor veel minder CO₂-emissie in de wegenbouw. Miscancell werkt op duurzame wijze aan de totale valorisatie van miscanthus. Eigenaar is een oud-student Chemische Technologie van Hogeschool Utrecht. Het bedrijf werkt structureel samen met HU-studenten en leidt zo de benodigde workforce op voor Miscancell.

Contactpersoon
Marcel van de Peppel, marcel@miscancell.nl
Website, http://miscancell.nl

PixelFarming – circulaire akkerbouw

Je eigen duurzame moestuin pachten en het werk laten doen door robots op zonne-energie. PixelFarming is duurzame akkerbouw waarbij consumenten bepalen wat er geteeld wordt.

PixelFarming is telen op vraag en niet op grootschalig aanbod. Consumenten en chefkoks kunnen ‘farmpixels’ pachten en zelf ontwerpen op basis van diverse gewassen. De autonoom rijdende robots onderhouden de akkers en zorgen voor de gewassen. Er worden geen kunstmest en pesticiden gebruikt. Klanten kunnen de groei van hun moestuin digitaal volgen en worden op de hoogte gehouden van onder meer onderhoud, waarnemingen en recepten. Na de oogst gaat het gewas van het land rechtstreeks naar de klant. Dit zorgt voor een korte duurzame voedselketen. De optimale combinaties voor biodiversiteit in het ecologisch systeem worden geautomatiseerd.

PixelFarming is een initiatief van Campus Almkerk, een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid in Almkerk. Door kennis en digitale technologie te combineren wil het bedrijf landbouw duurzaam maken voor mens en milieu. Het doel is een zelfvoorzienende Future Farm. De proeftuinen van Campus Almkerk bieden gelegenheid aan samenwerkende partijen om PixelFarming en natuurinclusieve circulaire landbouw verder te ontwikkelen.

Contactpersoon
Simone Koekkoek, info@campusalmkerk.nl
Website, https://pachtjepixel.nl

Refurbished ketens

Grondstoffen worden steeds schaarser, terwijl de vraag naar producten blijft stijgen. Hoe kunnen afgedankte producten ‘refurbished’ worden? HU-studenten onderzoeken – binnen de verschillende schakels die een rol spelen bij de levenscyclus van producten – hoe we afgedankte spullen kunnen renoveren of herstellen om opnieuw te worden verkocht.

Een refurbished product is een product dat na een eerste keer verkocht te zijn geweest, is terugbeland bij de fabrikant, producent of verkoper, daar is gecontroleerd, gerenoveerd, schoongemaakt en/of hersteld, om vervolgens in een zo goed mogelijke staat weer te koop aangeboden te worden. Vier studenten Technische Bedrijfskunde onderzoeken hoe producten hergebruikt zouden kunnen worden en hoe dit te realiseren valt met de verschillende schakels en bedrijven die een rol spelen bij de levenscyclus van de producten.

Contactpersoon
Evert-Jan Velzing,evert-jan.velzing@hu.nl

Riforest – permacultuur Rifgebergte

Arme boerengezinnen in het Rifgebergte in Noord-Marokko worden door Riforest ondersteund bij het ecologisch en economisch herstel van hun landbouwgronden. Onder meer door fruitbomen te planten en principes uit de permacultuur toe te passen. Door vergroening kunnen fruitteelt en landbouw er voldoende inkomsten opleveren voor een waardig bestaan. Op die manier vervalt de noodzaak voor vertrek naar de steden of het buitenland.

Samen met lokale bewoners werkt Stichting Riforest in het Rifgebergte aan de ontwikkeling van groene kernen. Op basis van principes uit de permacultuur geeft men ook training en advies. Permacultuur is een ontwerpwetenschap voor de bouw van menselijke leefomgevingen op ecologisch duurzame en economisch stabiele wijze. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld. Doelen zijn bijvoorbeeld voedselvoorziening, verbeterde waterhuishouding, productie van brandstof, bouwmateriaal, herstel van door de mens beschadigde landschappen en het creëren van een weerbare omgeving die onder andere beschermt tegen natuurgeweld.

Riforest is opgericht door een oud-student Communicatiesystemen van Hogeschool Utrecht. Het Rifgebergte is het land van de voorouders van de oprichters. De stichting neemt deel aan het EU-programma Frame, Voice and Report, dat erop gericht is de duurzame ontwikkelingsdoelen onder de aandacht te brengen van Europese burgers.

Contactpersoon
Aziz Kaouass, a.kaouass@riforest.nl
Website, https://www.riforest.nl