Duurzame initiatieven

10. Minder ongelijkheid

Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden. Ook binnen ontwikkelde landen is de inkomensongelijkheid toegenomen. Economische groei moet inclusief zijn.

Digitale vaardigheden onderzoeken als lezen moeilijk is

In dit project wordt onderzocht hoe we digitale vaardigheden kunnen testen bij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We doen dit samen met de Bibliotheek Utrecht, BiSC en de Universiteit van Amsterdam. Het project is gefinancierd door Stichting GO Fonds.

Doel

Met de DigIQ (www.DeDigIQ.nl) kunnen mensen hun digitale vaardigheden testen en krijgen ze advies om te verbeteren. Deze test is helaas niet geschikt voor mensen die moeite hebben met lezen. Wij onderzoeken hoe we de test kunnen aanpassen voor laaggeletterden. Het project zal resulteren in een tool waarmee laaggeletterden hun digitale vaardigheden kunnen testen.

 

Contactpersoon
Dian de Vries

Looptijd: 01 november 2022 – 01 november 2024

Laatste update november 2023

Sign Language Coffeebar

Wat hebben koffie en gebarentaal met elkaar te maken? Bij ons Sign Language Café op Padualaan 97 bestelt iedereen zijn koffie in gebarentaal. Dat is gelukkig ook voor mensen die geen gebarentaal beheersen heel makkelijk gemaakt, door filmpjes die laten zien welke gebaren je nodig hebt om te bestellen. Nog belangrijker is dat het Sign Language Café kansen biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle gebaarista’s hebben zijn doof of slechthorend, en krijgen op deze manier de kans om al hun talenten te gebruiken. Kom ook eens langs om een kopje koffie te drinken, of lees meer info op site HU Ontwikkelt.

Contactpersoon
 Aukje Timmer

Laatste update december 2020

Food for talk

Food for Talk is een ontmoetingsprogramma dat wordt georganiseerd in samenwerking met HU HOME en in het teken staat van koken en eten uit alle windstreken. Door het uitwisselen van ervaringen, recepten en kooktips maak je contact met andere HU-studenten.

Contactpersoon
Podium

Laatste update december 2022

Arbeidsparticipatie binnen de HU

Bij de HU zijn we ervan overtuigd dat iedereen de kans moet krijgen om zijn talenten te ontwikkelen. We doen dan ook ons uiterste best om studenten met een beperking zo onbezorgd mogelijk te laten studeren. Ook als werkgever zijn we ons bewust van onze maatschappelijke taak en de voorbeeldfunctie die wij vervullen. Zo werken er collega’s met een arbeidsbeperking als huismeester, bij de ICT-helpdesk, in administratief ondersteunende rollen en ook in het onderwijs. Kortom: wij streven naar een inclusieve organisatie en hopen de komende jaren nog meer werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Contactpersoon
Allard Schelhaas
Website: https://husite.nl/humanresources/arbeidsparticipatie/

Laatste update december 2020

Gezonde Peutermonden

Goede mondzorg moet vroeg beginnen. Tandbederf is wereldwijd de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Het lectoraat Innovaties in de Preventieve zorg en Financieel-economische advisering van innovaties van Hogeschool Utrecht startte daarom, begin 2017, een groot samenwerkingsproject. Het project, Gezonde Peutermonden, werd tijdens de Landelijke Dag voor de Preventie assistent uitgeroepen tot Preventieproject van het jaar 2018. Inmiddels is de inclusiefase afgerond (400 kinderen geïncludeerd) en is de tussenmeting (op 2-jarige leeftijd) gestart. Binnen het project worden zogenoemde mondzorgcoaches ingezet op consultatiebureaus. Zij adviseren en begeleiden ouders in het aanleren van gezond mondzorggedrag en gezonde voeding. Toegang tot de mondzorg wordt hiermee makkelijker, vooral voor de groepen die dit het hardst nodig hebben. Lees meer op de site HU Onderzoek.

Contactpersoon
Peggy van Spreuwel

Durf! Jongerenactiviteiten

Voor jongeren is maar weinig te doen in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Durf! wil daar wat aan doen, door samen met de jongeren allerlei jongerenactiviteiten te organiseren in deze wijken. Het project gaat uit van hun talenten en kracht, niet van achtergrond en eventuele problemen. Momenteel wonen er in de drie wijken ruim 12.000 jongeren van 12 tot 24 jaar; in 2030 zijn dat er naar schatting 18.000.

Durf! wil de jongeren inspireren en prikkelen om hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren in de samenleving. Er worden bijvoorbeeld 16+ feesten en sportevenementen georganiseerd en ook is er een jongerenhangplek verwezenlijkt. De betrokkenheid van jongeren bij de organisatie is zo cruciaal dat zij grotendeels eigenaar worden van Durf! Door jongeren deze verantwoordelijkheid te bieden raken ook andere jongeren enthousiast om mee te doen.

Bij het project zijn ongeveer vijftig studenten betrokken van de HU-opleidingen Ecologische pedagogiek, Social Work, Integrale Veiligheidskunde,  MBO Evenementenorganisatie en MBO Sociaal werk. Ook studenten van de Universiteit Utrecht doen mee en men werkt samen met de gemeente Utrecht en allerlei instellingen in de wijken.

Contactpersoon
Eelco Koot
Website: www.durf.info

Laatste update december 2020

Kansengelijkheid bevorderen in onderwijs in meertalige context

Kinderen die het Nederlands niet als eerste taal hebben, kunnen vaak minder goed meekomen op school. Doordat zij leren in een taal die zij nog aan het verwerven zijn, gaat het leren vaak moeizamer en presteren zij niet naar hun kunnen. Tegelijkertijd worden kennis en vaardigheden die in de thuistaal zijn ontwikkeld, niet of nauwelijks benut. In nieuw onderzoek kijkt de HU hoe een meertalige aanpak – de inzet van thuistalen – kan bijdragen aan betere leerprestaties en een gevoel van inclusie voor kinderen met een migratieachtergrond.

Het onderzoek Multilingual Voices in STEM Education (Multi-STEM) richt zich op onderwijs in Science, Technology, Engineering en Mathematics in verschillende contexten: op school (formeel), in wetenschapsmusea (non-formeel) en thuis (informeel). Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) werkt samen met onder andere penvoerder Universiteit Utrecht en iPabo Amsterdam.

Contactpersoon:

Jantien Smit
Website: lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
Looptijd van het onderzoek: maart 2020 – maart 2024
Laatste update januari 2021

Heel Utrecht fietst X minor De Leefbare stad

De studenten; Luuk, Jan, Dieko, Leon, Jooske en Eva, startte in september met de minor De Leefbare stad. Samen met hun samenwerkingspartner, @heelutrechtfietst , gaan zij een fietsclub oprichten voor de bewoners van het AZC in Utrecht. Door middel van een buddysysteem leren vluchtelingen elkaar kennen en doormiddel van het fietsen zorgen voor een duurzame connectie: een vriendschap of een maatje in een nieuw land. Daarnaast is fietsen natuurlijk goed voor de mentale en fysieke gezondheid.

 

Contactpersoon:

Corleen Knieriem

Laatste update november 2021

De doorwerking van financiële schaarste op leefstijl

Mensen met een lagere sociaaleconomische positie leven doorgaans minder gezond. Interventies gericht op een gezondere leefstijl hebben beperkt succes. Dat kan komen door de belemmerende situatie waarin veel mensen uit deze groep leven. Kan aandacht voor financiële schaarste bij deze interventies bijdragen aan de gewenste gedragsverandering en gezondheidswinst opleveren? Daarop focust dit promotieonderzoek.

 

Contactpersoon:

Annemarieke van der VeerTamara Madern
Lectoraten: Schulden en Incasso

Looptijd: 01 september 2021 – 01 september 2025

Laatste update juni 2022