8. Fatsoenlijke banen en economische groei

In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat je aan armoede kunt ontsnappen. Doel acht richt zich op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandig- heden en zonder het milieu aan te tasten.

Sign Language Coffeebar

Wat hebben koffie en gebarentaal met elkaar te maken? Bij ons Sign Language Café op Padualaan 97 bestelt iedereen zijn koffie in gebarentaal. Dat is gelukkig ook voor mensen die geen gebarentaal beheersen heel makkelijk gemaakt, door filmpjes die laten zien welke gebaren je nodig hebt om te bestellen. Nog belangrijker is dat het Sign Language Café kansen biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle gebaarista’s hebben zijn doof of slechthorend, en krijgen op deze manier de kans om al hun talenten te gebruiken. Kom ook eens langs om een kopje koffie te drinken, of lees op www.huontwikkelt.nl meer.

Contactpersoon
Aukje Timmer

Laatste update december 2020

Arbeidsparticipatie binnen de HU

Bij de HU zijn we ervan overtuigd dat iedereen de kans moet krijgen om zijn talenten te ontwikkelen. We doen dan ook ons uiterste best om studenten met een beperking zo onbezorgd mogelijk te laten studeren. Ook als werkgever zijn we ons bewust van onze maatschappelijke taak en de voorbeeldfunctie die wij vervullen. Zo werken er collega’s met een arbeidsbeperking als huismeester, bij de ICT-helpdesk, in administratief ondersteunende rollen en ook in het onderwijs. Kortom: wij streven naar een inclusieve organisatie en hopen de komende jaren nog meer werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Contactpersoon
Allard Schelhaas
Website: https://husite.nl/humanresources/arbeidsparticipatie/

Laatste update december 2020

Young Entrepeneurship project

Sinds 2012 zorgt het YEP (Young Entrepeneurship Project) ervoor dat de middelbare scholieren in ontwikkelingsgebieden de kans krijgen om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier worden zij aangemoedigd om met de hulp van YEP hun eigen onderneming op te zetten.

Samen met studenten van de HU en andere internationale studenten gaan deze middelbare scholieren aan de slag met hun ondernemingsplan. Op basis van de haalbaarheid, positieve impact op de lokale gemeenschap en duurzaamheid wordt vervolgens een winnaar gekozen. Dit winnende ondernemingsplan wordt beloond met een startkapitaal om het bedrijfsidee ook daadwerkelijk te implementeren. Zo zijn er bijvoorbeeld scholieren geweest die gezond ontbijt verkopen op middelbare scholen, of zelfs het produceren en verkopen van lokale popcorn! Dat duurzaamheid een rol speelt blijkt ook uit bijvoorbeeld de aangelegde moestuinen, waarmee gezond eten bereikbaarder wordt voor de lokale gemeenschap. Meer lezen over YEP? Kijk op de site Yep.

Contactpersoon
Paul Jaspers

Circulaire Businessmodellen REDUCES

Om een circulaire economie (CE) te ontwikkelen hebben we ook circulaire businessmodellen nodig. Vanuit een niet-duurzaam lineair systeem van materiaalgebruik en afvalproductie moet een duurzaam systeem met gesloten kringlopen ontstaan. CE is intussen een innovatief businessveld. Maar vaak is nog onduidelijk welke negatieve ecologische en economische gevolgen allerlei bedrijfsmodellen kunnen hebben. In het internationale project REDUCES werken Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht samen met andere partners aan circulaire businessmodellen in Europese regio’s.

Hoe zorgen we dat Europese businessmodellen zo min mogelijk negatieve milieueffecten hebben? Welke instrumenten moeten we ontwikkelen? Welke regionale businessmodellen zijn het meest geschikt voor welke situatie? Kennis en ervaring uitwisselen is cruciaal om de beste actieplannen te kunnen ontwikkelen voor elke regio. Studenten van de opleidingen Creative Business, Built Environment, Elektrotechniek en Communication & Multimedia Design (CMD) leveren een bijdrage aan het project.

REDUCES staat voor REthinking Sustainable Development in European Regions by Using Circular Economy Business ModelS. Hogeschool Utrecht neemt deel vanuit het lectoraat Building Future Cities en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Het European Regional Development Fund Interreg Europe subsidieert het project. De andere partners zijn het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Finland, Roemenië en Bulgarije.

Contactpersoon
Evert-Jan Velzing
Website: www.smartsustainablecities.nl

Werkspoorkwartier – Creatief Circulair Maakgebied

Hoe ga je zo slim mogelijk om met grondstoffen, voorkom je afval en maak je hoogwaardig gebruik van producten, componenten en materialen? In de circulaire broedplaats Werkspoorkwartier Utrecht werken tientallen HU-studenten, onderzoekers en bedrijven aan ontwerpvraagstukken over circulair ontwerp van gebouwen, interieurs en openbare ruimte, hergebruik van materialen en flexibele tijdelijke stedenbouw.

Het project Werkspoorkwartier Creatief Circulair Maakgebied heeft als doel om een toonaangevend vestigingsgebied te maken van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier in Utrecht, met ruimte voor creatieve, circulaire maakbedrijven. Om de circulariteit van gebouwen te kunnen vaststellen ontwikkelde het lectoraat Building Future Cities (HU) samen met het Copernicus Institute for Sustainable Development (UU) een doorlopende onderzoekslijn. Het gaat in het Werkspoorkwartier om zowel nieuwbouw als renovatie. Andere projecten zijn ontworpen voor hergebruik, volgens het Design for Deconstruction-principe (DfD). Ze hebben een demontabele constructie. De huidige manier van ontwerpen maakt het vaak onmogelijk om beschikbare gebruikte materialen en gebouwcomponenten in te passen. Material driven design is hiervoor een oplossing, de beschikbare materialen zijn dan leidend voor het ontwerp. Alleen als ontwerp voor hergebruik de standaard wordt kan circulair bouwen de gewenste voordelen geven voor de bouwsector en bijdragen aan het besparen van materiaalgebruik, energiegebruik en CO2-uitstoot.

Contactpersoon
Evert-Jan Velzing
Website: www.smartsustainablecities.nl

Vergroten van arbeidsproductiviteit in de bouw door prefabricatie

De Nederlandse bouwopgave stijgt terwijl het aantal vakmensen krimpt. Dit noodzaakt bouwbedrijven tot vergroten van de productie per arbeidsuur en het verbeteren van het werk in de bouw. Prefabricatie biedt kansen voor stijgende arbeidsproductiviteit en fatsoenlijke banen in de bouwbranche.

Het eindresultaat bestaat uit een openbaar toegankelijk model op internet. De bouwprofessional voert eerst project- en fabricatiekarakteristieken in en maakt een keuze voor een bouwdeel. Het model simuleert vervolgens de arbeidsproductiviteit.

Dit onderzoek draagt bij aan de achtste ontwikkelingsdoelstelling van de VN: eerlijk werk en economische groei. Het bevordert economische productiviteit met technologische modernisatie en innovatie en legt de klemtoon op één van de arbeidsintensieve sectoren.

Het onderzoek levert een bijdrage aan de beroepspraktijk van de bouwbranche. Experimenten vinden plaats binnen de genie van de landmacht en bouwbedrijven. Studenten van de bachelor Built Environment, Facility Management, Technische Bedrijfskunde en de Master Next Level Engineering participeren in deelonderzoeken.

Samenwerkingspartners: Koninklijke landmacht, Boele & van Eesteren, Dura Vermeer Infra, Dura Vermeer Bouw, TU Delft

Contactpersoon HU:

Martin van Dijkhuizen
Website: https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/vergroten-van-arbeidsproductiviteit-in-de-bouw-door-prefabricatie

Looptijd onderzoeksproject: januari 2020 – december 2023

Laatste update januari 2021

Duurzame ontwikkeling als interdisciplinair thema in de bèta-lerarenopleidingen

Samen met leraren (opleiders), studenten, en duurzaamheidsexperts onderzoeken we hoe Leren voor Duurzame Ontwikkeling vorm kan krijgen in de bèta-schoolvakken en welke docentcompetenties leraren-in-opleiding daarvoor moeten ontwikkelen.

Dit promotieonderzoek richt zich op de begripsmatige verheldering en operationele invulling van LvDO binnen en met de bètavakken, de kennis, houding en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, en de manier waarop deze in een initiële lerarenopleiding ontwikkeld kunnen worden, zodanig dat studenten in staat zijn om aspecten van LvDO-onderwijs daadwerkelijk in hun vo-praktijk te integreren.

Contactpersoon:

Peter Duifhuis
Website: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
Looptijd 01 januari 2020 – 31 december 2023
Laatste update september 2021